fbpx

Author Archives: mxd mxd

Giảng Viên Bộ Môn Máy Xây Dựng

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: MÁY XÂY DỰNG TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ 1 Đoàn Đình Điệp TS.GVC 0904137638 doandiep2364@gmail.com      diepdd@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn 2 Lê Phi Long ThS 0902028998 longmay711@gmail.com        longlp@hau.edu.vn 3 Nguyễn Quốc Cường ThS 0968699958 quocuong.uce@gmail.com      cuong.nq@hau.edu.vn NCS tại Canađa 4 Trần […]

Call Now ButtonHotline TS : 0866 793 699