Monthly Archives: Tháng Chín 2023

Thông báo về học phần Đồ án tốt nghiệp đợt 1 khóa 2019X,XN,VL năm học 2023-2024

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM [...]

Thông báo về học phần thực tập tốt nghiệp khóa 2019X,XN,VL năm học 2023-2024

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Khoa Xây dựng thông báo quy [...]