Monthly Archives: December 2019

Thông báo bảo vệ ĐA KC Thép các lớp riêng đợt 1 – 2019

Bộ môn KC Thép Gỗ dự kiến tổ chức bảo vệ ĐA KC Thép 1 [...]

Thông báo mở lớp ôn tập môn Cơ học đất phục vụ thi SVG và thi Olympic cơ học toàn quốc

Bộ môn Địa kỹ thuật – Khoa Xây dựng mở lớp ôn tập thi sinh [...]

Hotline TS : 0914.859.909