Thông báo bảo vệ ĐA KC Thép các lớp riêng đợt 1 – 2019

(Last Updated On: 12/12/2019)
Bộ môn KC Thép Gỗ dự kiến tổ chức bảo vệ ĐA KC Thép 1 cho các lớp riêng đợt 1 (XD3302-LR1: thầy Quốc Anh phụ trách và XD3302-LR2: cô Hoà phụ trách) vào chiều thứ 2, ngày 16/12/2019. Địa điểm và thời gian cụ thể Bộ môn sẽ báo các em sau.
Bộ môn KC Thép Gỗ.
Hotline TS : 0914.859.909