228 lượt xem

Hội nghị khoa học quốc tế kỉ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Tiểu ban 2 MSC2019

Hội thảo quốc tế về Kiến trúc và Xây dựng 2019 (ICACE-2019) là sự kiện đặc biệt chào mừng 50 năm thành lập Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hội thảo khoa học ICACE 2019 có 4 tiểu ban chuyên môn: • Tiểu ban 1: Kiến trúc, Qui hoạch Đô thị và Nông thôn; • Tiểu ban 2: Vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm định công trình 2019; • Tiểu ban 3: Hệ thống Hạ tầng Kỹ thuật và Môi trường Đô thị – Xu thế phát triển bền vững cho các đô thị tương lai; • Tiểu ban 4: Kinh tế và quản lý phát triển đô thị. Mời Quý vị xem thông tin Đọc Thêm …

538 lượt xem

Thông báo về học phần Thực tập Tốt nghiệp khóa 2015X, XN, VL (Lịch bảo vệ lại)

Các sinh viên có tên trong danh sách sau sẽ tham gia bảo vệ lại học phần TTTN: Trần Anh Dũng    2015X3 Nguyễn Doãn Đạt    2015X6 Thời gian: 09h00 ngày thứ Ba, 10/9/2019 Địa điểm: phòng U313. *************************************************************************************** KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP NHƯ SAU: Thời gian: 08h30 thứ Hai, ngày 9/9/2019. Địa điểm cụ thể như sau: Lớp tín chỉ                      Phòng 15X1                              H5.01 15X2                              H5.01 15X3              Đọc Thêm …

1.956 lượt xem

430 lượt xem