Monthly Archives: September 2019

Thông báo tuyển dụng công TNHH SYPANEL VINA

Công ty TNHH SYPANEL VINA tuyển dụng  Nhân viên kinh doanh sản phẩm PANEL với [...]

Hội nghị khoa học quốc tế kỉ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Tiểu ban 2 MSC2019

Hội thảo quốc tế về Kiến trúc và Xây dựng 2019 (ICACE-2019) là sự kiện [...]

Thông báo về học phần Thực tập Tốt nghiệp khóa 2015X, XN, VL (Lịch bảo vệ lại)

Các sinh viên có tên trong danh sách sau sẽ tham gia bảo vệ lại [...]

Hotline TS : 0914.859.909