564 lượt xem

Thành Tích Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Các bằng khen đã nhận được Tập thể Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2011 Bằng khen Bộ Xây dựng năm 2005, 2009 Tập thể lao động xuất sắc năm 2006 , 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Cá nhân Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01  Bằng khen của Bộ Xây dựng: 09 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 03

105 lượt xem