Thành Tích Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

(Last Updated On: 09/11/2018)

Các bằng khen đã nhận được

Tập thể

  • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2011
  • Bằng khen Bộ Xây dựng năm 2005, 2009
  • Tập thể lao động xuất sắc năm 2006 , 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Cá nhân

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 
  • Bằng khen của Bộ Xây dựng: 09
  • Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 03
Hotline TS : 0866 793 699