Thong báo seminar khoa học tháng 3-2013

Thong báo seminar khoa học tháng 3-2013 THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 03 – 2013 CỦA KHOA XÂY DỰNG Kính gửi:    Các Giảng viên, Cán bộ nghiên cứu, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh, Sinh viên Seminar khoa học Tháng 3 – 2013 của Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ được tổ chức vào 14h thứ Ba, ngày 12/03/2013 với nội dung sau: 1.     14h00 – 14h30: TS. Hoàng Văn Tùng (Bộ môn Cơ lý thuyết -Khoa Xây Dựng- Trường Đại học Kiến Trúc HN) trình bày chuyên đề “Ổn định đàn hồi của tấm và vỏ composite có cơ tính biến đổi”.  14h30 – 15h00: Thảo luận, trao đổi       15h00 – 15h15: Coffee-break 2.     15h15 – 15h45: TS. Phạm Phú Tình (Bộ môn KC Bê tông cốt thép Đọc Thêm …

97 lượt xem