Thong báo seminar khoa học tháng 3-2013

(Last Updated On: 09/11/2018)

THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 03  2013

CỦA KHOA XÂY DỰNG

Kính gửi:    Các Giảng viên, Cán bộ nghiên cứu, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh, Sinh viên

Seminar khoa học Tháng 3 – 2013 của Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ được tổ chức vào 14h thứ Ba, ngày 12/03/2013 với nội dung sau:

1.     14h00 – 14h30: TS. Hoàng Văn Tùng (Bộ môn Cơ lý thuyết -Khoa Xây Dựng- Trường Đại học Kiến Trúc HN) trình bày chuyên đề “Ổn định đàn hồi của tấm và vỏ composite có cơ tính biến đổi.

 14h30 – 15h00: Thảo luận, trao đổi

      15h00 – 15h15: Coffee-break

2.     15h15 – 15h45: TS. Phạm Phú Tình (Bộ môn KC Bê tông cốt thép -Khoa Xây Dựng- Trường Đại học Kiến Trúc HN) trình bày chuyên đề “Phân tích giới hạn và thích nghi với các biến ngẫu nhiên.

15h45 – 16h30: Thảo luận, trao đổi

Địa điểm: Phòng 902 – Nhà 9 tầng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (đi thang máy đến tầng 8 rồi xuyên qua hành lang để đi thang bộ lên tầng 9)

Kính mời các thầy cô, các học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên, các cán bộ kỹ thuật quan tâm tham dự.

 

                                                                                               BAN TỔ CHỨC

Hotline TS : 0866 793 699