HỘI NGHỊ KHOA HỌC: VẬT LIỆU, KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – 2012 THÔNG BÁO SỐ 2

HỘI NGHỊ KHOA HỌC: VẬT LIỆU, KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – 2012 THÔNG BÁO SỐ 2 BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012 HỘI NGHỊ KHOA HỌC: VẬT LIỆU, KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG – 2012  THÔNG BÁO SỐ 2    Hội nghị Khoa học “Vật liệu, Kết cấu và Công nghệ Xây dựng – 2012” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 2012. CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI NGHỊ: –   Cơ học: Cơ học tính toán, Cơ học thực nghiệm –   Vật liệu xây dựng: Cơ học vật liệu, Ứng dụng vật liệu xây Đọc Thêm …

169 lượt xem