THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 5 – 2012

THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 5 – 2012 THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 5 – 2012 CỦA KHOA XÂY DỰNG Kính gửi:    Các Giảng viên, Cán bộ nghiên cứu Học viên cao học, Nghiên cứu sinh     Seminar khoa học Tháng 5 do Bộ môn Công trình ngầm đô thị – Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức vào 15h00 thứ Sáu, ngày 25/5/2012 với chuyên đề do GS. Akutagawa của Đại học KOBE giới thiệu về OSV – On Site Visualization – Một hệ thống mới trong quan trắc kết cấu tại các công trường thi công.     Khi các giá trị quan trắc (chuyển vị, biến dạng…) vượt ngưỡng, thì sẽ có hệ Đọc Thêm …

89 lượt xem