fbpx

THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 5 – 2012

(Last Updated On: 09/11/2018)

THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 5 2012

CỦA KHOA XÂY DỰNG

Kính gửi:    Các Giảng viên, Cán bộ nghiên cứu

Học viên cao học, Nghiên cứu sinh

    Seminar khoa học Tháng 5 do Bộ môn Công trình ngầm đô thị – Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức vào 15h00 thứ Sáu, ngày 25/5/2012 với chuyên đề do GS. Akutagawa của Đại học KOBE giới thiệu về OSV – On Site Visualization – Một hệ thống mới trong quan trắc kết cấu tại các công trường thi công.

    Khi các giá trị quan trắc (chuyển vị, biến dạng…) vượt ngưỡng, thì sẽ có hệ thống hiển thị báo động rõ ràng ngay để xử lý tình huống. OSV đã làm ở Delhi Metro; và được JICA ủng hộ làm ở Metro Hà Nội. Lần này GS. Akutagawa sang Việt Nam là để trình bày kỹ hơn về công nghệ cho Tư vấn chung OCJV, Ban QLDA ĐSĐT (HRB) và JICA. Trong chương trình làm việc của GS. Akutagawa tại Việt Nam có buổi giới thiệu công nghệ tại ĐH Kiến trúc Hà Nội.

    Địa điểm: Phòng 901 – Nhà 9 tầng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

    Kính mời các thầy cô, các học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên, các cán bộ kỹ thuật quan tâm tham dự. File giới thiệu được gửi kèm thông báo.

 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                       BAN TỔ CHỨC

Hotline TS : 0866 793 699