Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021 – Kế hoạch kết thúc học phần ĐATN

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: KHOA KHÔNG TỔ CHỨC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 – ĐIỂM TIẾN ĐỘ LẦN 1 SẼ LÀ ĐIỂM TIẾN ĐỘ CHUNG CỦA SINH VIÊN THEO KẾ HOẠCH ĐATN KẾT THÚC VÀO NGÀY 10/8/2021, ĐỀ NGHỊ CÁC SINH VIÊN ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ VÀ CHUẨN BỊ NỘP BÀI (CÓ THỂ LÀ ONLINE) VÀO THỜI GIAN NÀY KHOA ĐANG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, THU BÀI, PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN VÀ SẼ THÔNG BÁO TỚI SINH VIÊN SỚM NHẤT SINH VIÊN LƯU Ý THEO DÕI THÔNG BÁO TẠI BÀI VIẾT NÀY THƯỜNG XUYÊN TRÂN TRỌNG! *************************************************************************************************** Khoa XD thông báo: Những sinh viên đang Đọc Thêm …

4.351 lượt xem

Thông báo điểm và điều kiện trúng tuyển đối với xét tuyển học bạ THPT năm 2021

Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 Trường đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo về điểm trúng tuyển và điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2021 vào Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT. Cách thức xác định điểm xét tuyển quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, cụ thể như sau: Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển, điểm xét tuyển được xác định dựa vào điểm trung bình chung của Đọc Thêm …

405 lượt xem