Thông báo điểm và điều kiện trúng tuyển đối với xét tuyển học bạ THPT năm 2021

(Last Updated On: 21/07/2021)

Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 Trường đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo về điểm trúng tuyển và điều kiện trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2021 vào Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT.

Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành có xét tuyển học bạ THPT năm 2021

Cách thức xác định điểm xét tuyển quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, cụ thể như sau:

Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT để xét tuyển, điểm xét tuyển được xác định dựa vào điểm trung bình chung của các môn trong tổ hợp xét tuyển thuộc 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT, như sau (làm tròn đến hai chữ số thập phân):

Đxt = ĐTBmôn 1 + ĐTBmôn 2 + ĐTBmôn 3 + Đưt

Trong đó:

– ĐTBmôn 1, ĐTBmôn 2, ĐTBmôn 3 lần lượt là điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (với thứ tự môn được xếp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này) trong 5 học kỳ đầu tiên bậc THPT, được tính theo công thức sau:

ĐTBmôn  = (Đhk1 + Đhk2 + Đhk3 + Đhk4 + Đhk5)/5

với: Đhk1  là điểm của học kỳ 1 lớp 10; Đhk2  là điểm của học kỳ 2 lớp 10; Đhk3 là điểm của học kỳ 1 lớp 11; Đhk4 là điểm của học kỳ 2 lớp 11; Đhk5 là điểm của học kỳ 1 lớp 12;

– Đưt là điểm ưu tiên, được xác định như sau:

Đưt = Đkv + Đđt

Với Đkv, Đđt lần lượt là Điểm ưu tiên theo khu vực và Điểm ưu tiên theo đối tượng, được quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Lưu ý, để đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào:

Với mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển, các điểm thuộc học kỳ 1 lớp 11 (Đhk3), học kỳ 2 lớp 11 (Đhk4), học kỳ 1 lớp 12 (Đhk5) phải lớn hơn hoặc bằng 5,0 điểm

📌 Chi tiết xem tại: https://bit.ly/2UNxNT9

Khoa Xây dựng xin gửi lời chúc mừng tới các thí sinh có số điểm đạt điều kiện trúng tuyển vào các chuyên ngành của Khoa nói riêng và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nói chung.

Các thông tin tuyển sinh xem tại: http://www.hau.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh_c30//

Quyết định trúng tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 trở về trước: hau.edu.vn/Quyet-dinh-cong-nhan-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-Dot-1-nam-2021-dang-ky-xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-hoc-tap-THPT-va-da-tot-nghiep-THPT-tu-nam-2020-tro-ve-truoc_n2331.html?fbclid=IwAR31xF1u3BF1y-JHx2NiYHlTVQLs6YnEtkwbTkQH-2O31FAKYEoiqatWoVM

Fanpage Khoa Xây dựng: https://www.facebook.com/khoaxaydung.kientruchanoi/

Hotline TS : 0914.859.909