Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021

KHOA XÂY DỰNG thông báo danh sách sinh viên nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021 như sau: Danh sách nhận chính thức X XN: Danh sách ĐATN chính thức X XN Danh sách nhận tạm thời X XN: Danh sách nhận ĐATN tạm thời X XN Danh sách nhận chính thức VLXD: Danh sách nhận ĐATN chính thức VLXD Lịch giao đồ án: 26/4/2021 Sinh viên theo dõi thông báo này để cập nhật!!! *********************************************************************************************************** Để chuẩn bị cho công tác giao Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021. Khoa Xây dựng xin thông báo như sau: Thời gian dự kiến giao đồ án TN: 26/4/2021 2. Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính Đọc Thêm …

1.133 lượt xem

Giảng viên Khoa Xây dựng kết nối thành lập các Câu lạc bộ, Hội đồng hương sinh viên tại Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thân gửi các bạn Sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, Xa nhà, xa quê, vốn có hoàn cảnh chung, những thuận lợi và cả những khó khăn chung nên đã có một số nhóm sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội thành lập các Câu lạc bộ, Hội đồng hương để chia sẻ, giúp đỡ nhau và hoạt động rất sôi nổi. Ảnh: BLL hội đồng hương Thanh Hóa hoạt động rất đoàn kết, hiệu quả Nhận thấy đây là mô hình tích cực, có thể nhân rộng để góp phần hỗ trợ sinh viên trong học tập, trong cuộc sống, tập thể giảng viên Khoa Xây dựng có ý tưởng kêu gọi các em sinh viên tại Đọc Thêm …

22 lượt xem

87 lượt xem