Về việc hoàn thành thủ tục trả sách thư viện để nhận bằng tốt nghiệp – Khoa Xây dựng

(Last Updated On: 14/04/2021)

Khoa Xây dựng xin thông báo về việc hoàn thành thủ tục để nhận bằng TN cho những sinh viên làm ĐATN đợt 2 năm học 2019-2020:

Dưới đây là danh sách các bạn còn nợ sách tại thư viện: Danh sách chưa hoàn thành thủ tục trả sách thư viện

(Những sinh viên khoanh tròn ở số TT là đã hoàn thành thủ tục với thư viện)

Yêu cầu các bạn hoàn thành thủ tục mượn trả sách thư viện trước ngày 20/4/2021 để công tác cấp bằng được diễn ra thuận lợi.

Sau khi hoàn thành thủ tục trả sách có xác nhận của Trung tâm TT-TV các bạn nộp 1 bản foto về VP khoa Xây dựng cho cô Phượng thư ký khoa.

Trân trọng thông báo!

Hotline TS : 0914.859.909