TS. Phạm Thanh Hùng

(Last Updated On: 23/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên:      PHẠM THANH HÙNG            
2. Năm sinh:       1983                                                           3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:       Không                                                         Năm được phong:

  Học vị:           Tiến sĩ                                                         Năm đạt học vị:  2014

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ 
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu: Không

Chức vụ hiện nay:   Phó trưởng Khoa Xây dựng

7. Email: [email protected], [email protected]

8. Mobile: 0948691886

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2005
Thạc sỹ Đại học kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2008
Tiến sỹ Đại học Nam Bretagne Cơ học và vật liệu 2014
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Pháp Khá Khá Khá Khá
2  Anh Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
11/2006 – nay Giảng viên Giảng dạy các môn học của bộ môn Sức bền vật liệu – cơ học kết cấu và bộ môn Kết cấu thép – gỗ Khoa xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc HN
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
FAILURE OF BUILDING STRUCTURAL MEMBERS DURING THE COOLING PHASE OF A FIRE Đồng tác giả Lecture Notes in Mechanical Engineering: Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017

(Tạp chí quốc tế Scopus)

2018
Predicting fire resistance ratings of timber structures using artificial neural networks Đồng tác giả Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE, 14(2). 2020
2 Tạp chí quốc gia
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỐT LIỆU LỚN ĐẾN MÔĐUN ĐÀN HỒI CỦA BÊ TÔNG Đồng tác giả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ LỆCH TÂM TẠI VỊ TRÍ NỐI CHỒNG ĐẾN ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA THANH CÁNH THÁP THÉP TIẾT DIỆN GÓC ĐƠN Tác giả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
TÍNH TOÁN THANH CÁNH THÁP THÉP TIẾT DIỆN THÉP GÓC ĐƠN CÓ KỂ ĐẾN GIẢM YẾU VÀ ĐỘ LỆCH TRỤC TẠI VỊ TRÍ NÚT Tác giả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2017
Tối ưu tiết diện kết cấu tháp thép dạng giàn sử dụng thuật giải di truyền Đồng tác giả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2020
3 Hội nghị quốc tế
Phân tích kết cấu khung bê tông cốt thép có kể đến tính phi tuyến vật liệu Hội nghị khoa học quốc tế Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện KHCN Xây dựng (ISBN: 978-604-82-2586-5) 2018
Predicting strength of self-consolidating concrete with artificial neural networks. Đồng tác giả International Conference on Architecture and Civil Engineering 2019 (ICACE 2019) “Education, Integration, and Sustainable Development”, Hanoi. 2019
Temperature evaluations in steel structures under fire conditions, using software SAFIR

 

Đồng tác giả International Conference on Architecture and Civil Engineering 2019 (ICACE 2019) “Education, Integration, and Sustainable Development”, Hanoi. 2019
5 Sách chuyên khảo
Kết cấu tháp và trụ thép Đồng tác giả NXB Xây Dựng 2020
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1 Không
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1 Không    
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Đề tài cấp trường : Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn TIA-222-G trong thiết kế tháp thép tại Việt Nam 2018-2019 Đã nghiệm thu
Đề tài cấp trường : Phân tích kết cấu công trình trong điều kiện cháy, sử dung phần mềm SAFIR 2018-2020 Đã nghiệm thu
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Đề tài cấp trường : TLGD: Kết cấu tháp và trụ thép 2017-2019   Đã nghiệm thu
Đề tài cấp Bộ Xây dựng “Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy” 2019-2020   Đã nghiệm thu
Đề tài cấp Bộ Xây dựng “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu liên hợp thép – bê tông chịu lửa theo định hướng mới” 2021-2022   Chưa nghiệm thu
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Không
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường 05
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1 Không
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

2. Nghiên cứu các vấn đề về cơ học và kết cấu công trình trong điều kiện thường và điều kiện cháy.

 

Hotline TS : 0914.859.909