TS. Phạm Ngọc Thắng

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

  1. Mẫu Lý lịch này có thể download trên webside của Trường Đại học Kiến trúc HN: http://hau.edu.vn/vi/Phong-Ban/phong-khoa-hoc-cn-quan-he-qt/thong-bao.aspx

 

1. Họ và tên: Phạm Ngọc Thắng                         
2. Năm sinh:  1978                                                                    3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Tiến sĩ                                                                  Năm đạt học vị:

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20102 Tên gọi: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay: giảng viên

7.  E-mail: thangpn@hau.edu.vn
8. Mobile:
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường Đại học Kiến trúc Hà NộiXây dựng2001
Thạc sỹTrường Đại học Kiến trúc Hà NộiXây dựng2006
Tiến sỹTrường Đại học Công nghệ Sydney (The University of Technology Sydney)Địa kỹ thuật 2020
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1Tiếng Anh KháTrung bìnhTốtTốt
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 2002-nay Giảng viênCơ học đất,

Nền móng

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
Impacts of matric suction equalization on small strain shear modulus of soils during air dryingĐồng tác giảCanadian Geotechnical Journal2020
Impacts of Drying-Wetting and Loading-Unloading Cycles on Small Strain Shear Modulus of Unsaturated Soils.Đồng tác giảInternational Journal of Geomechanics2019
2Tạp chí quốc gia
3Hội nghị quốc tế
Impact of Liquid Whey Waste on Strength and Stiffness of Cement Treated Clay.Đồng tác giảThe 5th GeoChina International Conference (GeoChina2018) on Civil Infrastructures Confronting Severe Weathers and Climate Changes2018
A review on the influence of degree of saturation on small strain shear modulus of unsaturated soils.Đồng tác giảICSMGE 2017-19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.2017
4Sách chuyên khảo
Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp.Đồng tác giảNhà Xuất bản Xây dựng2012
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
    
    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Cơ học đất bão hòa và không bão hòa
–         Thiết kế nền móng
–         Thí nghiệm địa kỹ thuật