TS. Đỗ Xuân Tùng

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

  1. Mẫu Lý lịch này có thể download trên webside của Trường Đại học Kiến trúc HN: http://hau.edu.vn/vi/Phong-Ban/phong-khoa-hoc-cn-quan-he-qt/thong-bao.aspx

 

1. Họ và tên:  Đỗ Xuân Tùng              
2. Năm sinh:     1983                                                                 3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:   Tiến sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2013

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 1 0 1 0 2 Tên gọi:    Cơ học Vật thể rắn
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7.  E-mail: tungdx2783@gmail.com
8.Mobile:  0984 468 136
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN         Cơ học2006
Thạc sỹTrường ĐHKHTN-ĐHQGHNCơ học vật thể rắn2008
Tiến sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHNCơ học vật thể rắn2013
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Tiếng AnhKháKháTốtTốt
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 07/2009-nay Giảng viên Giảng dạy Khoa Xây dựng-TrườngĐại học Kiến trúc HN
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
Tung, D.X., (2021), Wave propagation in nonlocal orthotropic micropolar elastic solids, Arch. Mech. 73 (3), 237-251.Là tác giảArch. Mech2021
Tung. D. X., 2021, The reflection and transmission of waves at an imperfect interface between two nonlocal transversely isotropic liquid-saturated porous halfspaces, Waves in Random and Complex Media, https://doi.org/10.1080/17455030.2021.1954265Là tác giảWaves in Random and Complex Media2021
Tung, D.X., (2021), Surface waves in nonlocal transversely isotropic liquid-saturated porous solid, Archive of Applied Mechanics volume 91, pp. 2881-2892.Là tác giảArchive of Applied Mechanics2021
2Tạp chí quốc gia
 Pham Chi Vinh, Do Xuan Tung

, Nguyen Thi Kieu, reflection and transmission of P-wave at a very rough interface between two isotropic elastic solids- DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/16272

 Đồng tác giả Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology

 

2021
3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Sóng trong các môi trường đàn hồi và thuần nhất hóa biên phân chia độ nhám cao2019-2021NasfostedĐã nghiệm thu
    
    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1Nguyễn Thị KiềuĐồng hướng dẫnKhoa Xây dựng-ĐHKTHN2021
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Sựphản xạ, khúc xạcủa các sóng đối với biên phân chia phẳng hoặc nhám