TS. Đỗ Minh Tính

(Last Updated On: 31/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

  1. Mẫu Lý lịch này có thể download trên webside của Trường Đại học Kiến trúc HN: http://hau.edu.vn/vi/Phong-Ban/phong-khoa-hoc-cn-quan-he-qt/thong-bao.aspx

 

1. Họ và tên: Đỗ Minh Tính                
2. Năm sinh: 1979                                                                3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Tiến sĩ                                                                  Năm đạt học vị: 2011

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

 Mã chuyên ngành KH&CN: 1 0 5 0 1  Tên gọi: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng dạy

Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. E-mail: [email protected]
8.Mobile: 0988.560.866
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Đại học Mỏ – Địa chất Địa chất công trình – Địa kỹ thuật 2001
Thạc sỹ Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) Công trình địa chất 2007
Tiến sỹ  Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc Kinh) Công trình địa chất  2011
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Trung Quốc Thành thạo Thành thạo Thành thạo  Thành thạo
2  Tiếng Anh Khá Khá Tốt Khá
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2001 ~ 2003 Giảng viên Địa chất công trình Đại học Xây dựng
2003 ~ 2011 Đi học Công trình địa chất Đại học Địa chất Trung Quốc
2011 ~ 2012 Giảng viên Địa chất công trình Đại học Xây dựng Hà Nội
2012 ~ 2012 Giảng viên Địa chất công trình Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Cơ chế gia cố nền đất yếu bằng phương pháp cố kết chân không và điều kiện áp dụng thực tế Tác giả  Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng, số 15 2015
 Một số yêu cầu về qui hoạch, cấu tạo các công trình ngầm Tác giả Tạp chí Than Khoáng sản Việt Nam, số 16 2017
Giải pháp thí nghiệm cắt phẳng xác định sức chông cắt của đất phong hóa lẫn dăm sạn Tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam, số 6 2018
Nghiên cứu ứng dụng Radar xuyên đất trong dự báo một số tai biến địa chất trong thi công hầm xuyên núi Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam, số 3 2019
Ảnh hưởng của khai thác mỏ chì kẽm Bằng Lũng – Chợ Đồn, Bắc Kạn đến môi trường địa chất và đề xuất các giải pháp khắc phục Đồng tác giả Hội nghị Khoa học toàn quốc VietGeo 2019
Nguyên nhân hư hỏng mố trụ cầu thuộc dự án đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành Đồng tác giả Tạp trí Địa kỹ thuật 2020
Sử dụng công nghệ Radar xuyên đất trong công tác khảo sát địa kỹ thuật. Lấy ví dụ cho một số dự án điển hình Tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam, số 6 2021
3 Hội nghị quốc tế
Lựa chọn giải pháp móng cho công trình xây chen khu vực đô thị Hà Nội – Proceedings of the International Workshop – Hue Geo – Engineering 2012 Đồng tác giả 2012
Đánh giá ảnh hưởng của công tác tháo khô hố đào đến lún bề mặt và chuyển vị của kết cấu tường vây Đồng tác giả Hội thảo quốc tế về Kiến trúc và Xây dựng 2019 (ICACE 2019) 2019
4 Sách chuyên khảo
Bài giảng Thực hành Địa kỹ thuật Tác giả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–        Địa chất công trình, địa chất thủy văn công trình, xử lý nền đất yếu.

 

Hotline TS : 0866 793 699