fbpx

ThS. Võ Thị Thư Hường

1. Họ và tên:     VÕ THỊ THƯ HƯỜNG           
2. Năm sinh:       1982                                                               3. Nam/Nữ:  Nữ
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:    Thạc sỹ                                                             Năm đạt học vị: 2007

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức vụ hiện nay:   Giảng viên
7. Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:   0912774874

    E-mail:   Vothaohuong@gmail.com; napphich81@yahoo.com

8. Cơ quan công tác: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
    Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2004
Thạc sỹ  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2007
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

 

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc gia      
   Tính toán tường chắn chịu tải trọng động đất.    Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2011
   Tính toán sức chịu tải trọng ngang của cọc.    Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2013
  Tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi mở rộng đáy.    Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2014
  Phương pháp mới để đánh giá chất lượng nền đất gia cố bằng cọc cát đầm chặt.    Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2015
Hotline TS : 0866 793 699