ThS. Võ Thị Thư Hường

(Last Updated On: 31/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: VÕ THỊ THƯ HƯỜNG               
2. Năm sinh: 1982                                                                   3. Nam/Nữ:  Nữ
4.  Học hàm: Không                                                              Năm được phong:

  Học vị:     Thạc sỹ kỹ thuật                                               Năm đạt học vị:  2007

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu: Không

Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. E-mail:  [email protected] ; [email protected]
8. Mobile:   0912774874
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN 2004
Thạc sỹ Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD&CN 2007
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh C Khá Khá Khá Khá
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 Từ năm 2004 đến  2006 Kỹ sư Thiết kế kết cấu Công ty tư vấn thiết kế VNCC – Bộ Xây Dựng
 Từ năm 2006 đến nay Giảng viên Địa kỹ thuật (XDDD&CN) Khoa Xây Dựng – Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Thiết kế tường chắn trọng lực dựa trên phương pháp chuyển vị giới hạn Là tác giả Tạp chí Kiến Trúc và Xây dựng 2017
Một số vấn đề về mất ổn định sườn dốc trên đá Bazan Hòa Bình Là tác giả Tạp chí Kiến Trúc và Xây dựng 2018
Một số trao đổi về tiêu chuẩn TCVN 9362-2012 khi tính toán nền công trình Là tác giả  Tạp chí Địa kỹ thuật  2019
So sánh tính toán sức chịu tải cực hạn của cọc từ kết quả thí nghiệm trong phòng và từ kết qur thí nghiệm xuyên hiện trường (SPT, CPT) Là tác giả Tạp chí Kiến Trúc và Xây dựng 2020
Ảnh hưởng của tỷ lệ cạnh móng đến diện tích cốt thép yêu cầu cho móng đơn trên nền thiên nhiên. Là tác giả Tạp chí Kiến Trúc và Xây dựng 2021
3 Hội nghị quốc tế
Xác định vùng biến dạng dẻo bằng exel khi thiết kế nền đường đắp trên đất yếu.  Đồng tác giả Hội thảo quốc tế về Kiến Trúc và xây dựng 2019 – ICACE 2019  2019
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Bài giảng dùng chung bộ môn.

1. Tên bài giảng “Cơ đất nền móng”

2015-2016 Đã nghiệm thu
2. Bài giảng môn học “Kết cấu nền và móng” 2021-2022 Đã nghiệm thu
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
     
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

 

Hotline TS : 0914.859.909