ThS. Phan Tự Hướng

1.        Họ và Tên: Phan Tự Hướng

2.        Năm sinh: 1974

3.        Học vị cao nhất: ThS

4.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1996

ĐH Mỏ Địa chất

Địa chất công trình

Cao học

2001

ĐH Mỏ Địa chất

Địa chất công trình – Địa kỹ thuật

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa chất,…

                – Môn học giảng dạy đại học: Địa chất công trình.

6.        Danh mục bài giảng:

          Bài giảng Địa chất công trình.

          Bài giảng Địa chất công trình cho công trình ngầm.

          Bài giảng Excel cơ bản và ứng dụng trong Địa chất công trình.

7.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

          Vấn đề sụt lún mặt đất do khai thác nước ngầm ở khu vực Hà Nội. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 2002, Hà Nội.

          Sử dụng chỉ tiêu thành phần hạt, độ chặt để phân biệt cát hạt nhỏ tầng Thái Bình (aQIV3 tb1) và tầng Vĩnh Phúc (aQIII2 vp1) ở khu vực Hà Nội. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 2004, Hà Nội.

          Ứng dụng ngôn ngữ VBA trong Excel để giải một số bài toán trong Địa chất công trình. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 2006, Hà Nội.

          Ứng dụng chức năng Automation của VBA trong việc trao đổi dữ liệu giữa Excel với AutoCad. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 2008, Hà Nội.

          Tự động hoá công tác lập báo cáo khảo sát địa chất công trình – địa kỹ thuật bằng phần mềm Geosection. Hội nghị khoa học ứng dụng GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường, 2009, Huế.

          Xây dựng mô hình tự động hoá thiết kế trong AutoCad bằng ngôn ngữ lập trình VB6. Tạp chí khoa học, kiến trúc và xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, 2010, Hà Nội.

          Giới thiệu phần mềm lập báo cáo khảo sát Địa chất công trình Geosection. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 2011, Hà Nội.

          Tham gia viết giáo trình “Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng”. Nhà xuất bản Đại học Huế, 2010. Mã sách: NC/120-2010.

          Sách: “Lập trình VBA trong Excel” (tái bản lần thứ 2). Nhà xuất bản thống kê, 2010, Hà Nội.

          Một số vấn đề Địa chất công trình phát sinh khi khai đào hố móng sâu. Tạp chí khoa học, kiến trúc và xây dựng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, 2012, Hà Nội (đang chờ in).

8.        Đề tài nghiên cứu khoa học:

          Ứng dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong Excel để tự động hoá tính toán và xử lý thống kê các chỉ tiêu cơ lý của đất dính. Đề tài cấp trường Mỏ Địa chất, mã số T.38 – 2007, 2007.

9.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn Địa kỹ thuật  Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc HN

          Điện thoại: 0913.532.322

          Email: tuhuongdcct36@gmail.com

1.177 lượt xem