ThS. Phan Tự Hướng

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Họ và tên:     Phan Tự Hướng           
2. Năm sinh: 1974                                                                 3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc sỹ                                                                Năm đạt học vị:  2002

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:1050 1  Tên gọi: Địa chất học
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. E-mail: tuhuongdcct36@gmail.com
8.Mobile: 0913.532.322
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại học ĐH Mỏ Địa chất Hà NộiĐịa chất công trình 1996
Thạc sỹ ĐH Mỏ Địa chất Hà NộiĐịa chất công trình2002
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Anh TBTBTBTB
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
1997 – 2002

 

2002 – 2008

2008 – nay

Cán bộ

 

Giảng viên

Giảng viên

Khảo sát xây dựng

 

Địa chất công trình

Địa chất công trình

CT tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội

ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội

ĐH Kiến trúc Hà Nội

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo:

– Lập trình VBA trong Microsoft Excel (tái bản lần 2), 2010.

– Lập trình VBA trong Microsoft Excel – Phần cơ bản

– Lập trình VBA trong Microsoft Excel – Phần nâng cao

– Excel nâng cao và các ứng dụng trong Xây dựng

 

Tác giả

 

Tác giả

 

Tác giả

 

Tác giả

 

NXB Thống kê.

 

NXB thông tin và truyền thông.

 

NXB Đà Nẵng

NXB Xây dựng

 

2010

 

2019

 

2019

 

2020

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
    
    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
– Khảo sát xây dựng công trình.

– Tư vấn xây dựng các chương trình ứng dụng trong lĩnh vực Địa chất công trình – Địa kỹ thuật.

– Kiến thức về Excel cơ bản – nâng cao.

– Lập trình ứng dụng Visual Basic trong trong môi trường Excel, AutoCAD…