ThS. Phạm Thanh Mai

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:                Phạm Thanh Mai
2. Năm sinh:                            1989                                      3. Nam/Nữ:  Nữ
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:                       Thạc sĩ khoa học                            Năm đạt học vị:  2014

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 5 0 7  Tên gọi:   Vật liệu xây dựng
 
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0964756999
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật hóa học 2012
Thạc sỹ  Đại học Bách khoa Hà Nội KH&KT Vật liệu

(CNVL Silicat)

2014
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh Khá Khá  Khá Khá
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 2013 – 2015 Bộ môn Vật liệu xây dựng  Vật liệu xây dựng  Đại học Kiến trúc Hà Nội
 2015 – 2020 Bộ môn Khoa học Vật liệu xây dựng  Vật liệu xây dựng  Đại học Kiến trúc Hà Nội
 2020 – nay Bộ môn Vật liệu xây dựng  Vật liệu xây dựng  Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
1.1 Effects of ultrafine limestone powder on some properties of Portland cement Đồng tác giả International Journal of Science and Engineering Applications 2016
1.2 Effects of air entraining admixture on the properties of lightweight aggregate concrete Đồng tác giả IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringVolume 869MODERN BUILDING MATERIALS (SCOPUS) 2020
2 Tạp chí quốc gia
2.1  The effect of triisopropanolamine (TIPA) on the development of early strength of Portland cement Đồng tác giả  Journal of Science & Technology Technical Universities 2014
2.2  The effects of the mixture of powder lime, blast furnace slag and gypsum to the soil strength Đồng tác giả  Journal of Science & Technology Technical Universities 2015
2.3  Effects of metakaolin on some properties of Portland cement Đồng tác giả Journal of Building Materials Research and Development 2016
2.4 Ảnh hưởng của muội cacbon, triisopropanol amin và đá vôi siêu mịn đến cường độ sớm của xi măng Pooclăng Đồng tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng 2017
2.5 Nghiên cứu hàm lượng tối ưu của cấp phối tro trấu (RHA) trong sản xuất xi măng pooclăng hỗn hợp (PCB) Đồng tác giả Tạp chí hóa học 2018
2.6 Chế tạo cát nhân tạo từ tro bay nhiệt điện Đồng tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng 2019
2.7 Xi măng cần ít nước trên cơ sở clanhke Fico Đồng tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng 2019
2.8 Evaluation of effect of blend of limestone and gypsum on the compressive strength of Portland blended cement. Đồng tác giả Vietnam Journal of Science and Technology 2019
2.9 Xi măng siêu ít Clanhke từ xỉ lò cao Đồng tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng 2021
2.10 Ảnh hưởng của phụ gia xỉ theo công nghệ nghiền riêng từng cấu tử đến tính chất của xi măng poóc lăng xỉ lò cao bền sun phát Đồng tác giả Tạp chí Vật liệu và Xây dựng 2021
2.11 Nghiên cứu ảnh hưởng các dạng tồn tại của thạch cao FGD tới tính chất xi măng siêu Sulfate Đồng tác giả Tạp chí Vật liệu và Xây dựng 2021
2.12 2022
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu Việt Nam đến sự làm việc và độ bền của vữa xây, vữa trát trong công trình xây dựng 2015-2016 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu chế tạo bông gốm từ tro bay nhiệt điện thay thế amiang trắng trong sản xuất tấm lợp 2019-2020 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giải Nhì NCKH sinh viên cấp Trường 2012
2 Hướng dẫn NCKH sinh viên đạt giải Ba cấp Trường 2015
3 Hướng dẫn NCKH sinh viên đạt giải Nhất cấp Trường,

Nhì Toàn quốc

2019
4 Hướng dẫn NCKH sinh viên đạt giải Nhất cấp Trường 2021

 

Hotline TS : 0914.859.909