ThS. Nguyễn Thanh Tùng

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng               
2. Năm sinh: 1976                                                                     3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc sỹ                                                                 Năm đạt học vị: 2008

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2 Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay: Cán bộ giảng dạy

7. E-mail: nguyenthanhtungb@gmail.com
8. Mobile: 0912634901
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường ĐH Kiến trúc Hà Nội XD dân dụng và CN2002
Thạc sỹTrường ĐH Kiến trúc Hà Nội Kỹ thuật2008

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Anh vănKháKháKháKhá

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 Từ năm 2002 đến 2003 Cán bộ kỹ thuậtXD dân dụng và CN Bộ môn Tin học ứng dụng
 Từ năm 2003 đến nay Cán bộ giảng dạy XD dân dụng và CN ĐH Kiến trúc HN
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
Hệ số chiều dài tính toán cột khung nhiều tầng trong một số tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thépTác giảTạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng số 442022
Đề xuất đồ thị mới tra tỉ số nhịp chia chiều dày sàn theo tải trọng tiêu chuẩn trong thiết kế sàn thépTác giảTạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng số 442022
Khảo Sát Ảnh Hưởng Lực Cắt Trong Sàn ThépTác giảTạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng số 322018
Khảo sát phạm vi áp dụng công thức xác định mô đun  đàn hồi khi qui đổi sàn thép làm việc một phương về dầmTác giảTạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng số 292018
3Hội nghị quốc tế
Yielding novel K-factor formula according to the AISC standard by machine learningTác giảHội nghị Khoa học “Vật liệu, Kết cấu và Công nghệ Xây dựng – 2022”2022
Khảo sát điều kiện bền về ứng suất pháp so với điều kiện độ võng của sàn thépTác giảHội nghị Khoa học “Vật liệu, Kết cấu và Công nghệ Xây dựng – 2017”2017
4Sách chuyên khảo
Tài liệu giảng dạy kết cấu thép phần 2Đồng tác giảĐại học Kiến trúc Hà Nội2019
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ03
2Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường03
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
19Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
1Tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng
2Công trình kết cấu thép và kết cấu gỗ