Ths. Nguyễn Thanh Tùng

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
2. Năm sinh: 14/12/1976

3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm: Không

Học vị: Thạc sỹ

Năm đạt học vị:2008

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2 Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay: Giảng Viên

7. Địa chỉ nhà riêng:
Điện thoại NR: ; CQ: ; Mobile: 0912634901

E-mail:nguyenthanhtungb@gmail.com

8. Cơ quan công tác
Tên cơ quan: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 3854 2521 ;Fax: 04 3854 4318 ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Kiến Trúc Hà nội Xây Dựng 2002
Thạc sỹ Đại học Kiến Trúc Hà nội Xây Dựng 2008
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Anh Văn B1 Châu Âu Khá Khá Khá Khá
2
3
4
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2002-2018 Giảng Viên Giảng viên Bộ môn Kết Cấu Thép – Gỗ
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Ổn định cột thép có kể đến độ cong và độ lệch tâm ban đầu Tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2012
Một vài nhận xét về vấn đề tính toán sàn thép trong đồ án kết cấu thép 1 của sinh viên ngành Xây Dựng Tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2014
Khảo sát phạm vi áp dụng công thức xác định mô đun đàn hồi khi qui đổi sàn thép làm việc một phương về dầm Tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2015
Khảo sát công thức xấp xỉ để chọn nhịp và chiều dày trong bài toán thiết kế sàn thép Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2016
Khảo Sát Ảnh Hưởng Lực Cắt Trong Sàn Thép Tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng của Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2017
3 Hội nghị quốc tế
Khảo sát điều kiện bền về ứng suất pháp so với điều kiện độ võng của sàn thép Tác giả Hội nghị Khoa học “Vật liệu, Kết cấu và Công nghệ Xây dựng – 2017” 2017
4 Sách chuyên khảo
Bài giảng kết cấu thép Nhịp lớn Đồng tác giả 2016-2017
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1
2
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
  • Kết cấu thép nhà cao tầng, nhịp lớn, tháp trụ.

393 lượt xem