ThS. Ngô Quang Hưng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: NGÔ QUANG HƯNG          
2. Năm sinh:        1977                                                      3. Nam/Nữ:  NAM
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:                                                                              Năm đạt học vị:

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20 101 Tên gọi:   Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng Viên

7. Email: HungCKC@gmail.com
8. Mobile: 098.999.2729
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Kiến Trúc Hà NộiXDDD&CN2000
Thạc sỹ Trường ĐH Kiến Trúc Hà NộiXDDD&CN2005
Tiến sỹ

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Tiếng Anh TBTBKháTB
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 Từ 2001 đến Nay Giảng viên  BM Cơ học lý thuyết

XDDD & CN

 Khoa XD – ĐH Kiến Trúc HN
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng,

Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
Tính toán và cấu tạo bản tròn bê tông cốt thép theo TCVN 5574:2012Tác giảTạp chí Khoa học

Công nghệ Xây Dựng

2016
Tính toán khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép theo TCVN 5574 : 2012Đồng tác giảTạp chí Khoa học

Công nghệ Xây Dựng

2017
Phân tích dẻo tấm mỏng kirchhoff bằng phương pháp trực tiếp có xét đến tính ngẫu nhiên của giới hạn chảy của vật liệu 

Tác giả

 

Tạp chí Khoa học

Công nghệ Xây Dựng

 

2021

3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo
Hướng dẫn giải bài tập Cơ học cơ sở Tập 1- Tĩnh họcĐồng tác giảĐH Kiến Trúc HN2012
Hướng dẫn giải bài tập Cơ học cơ sở Tập 2- Động họcĐồng tác giảĐH Kiến Trúc HN2013
Hướng dẫn giải bài tập Cơ học cơ sở Tập 3- Động lực họcĐồng tác giảĐH Kiến Trúc HN2014
Các bài tập cơ học cơ sở chọn lọc.Đồng tác giảĐH Kiến Trúc HN2015
Bài giảng dùng chung cho bộ môn

“ Bài giảng Cơ học cơ sở 1”

Đồng tác giảĐH Kiến Trúc HN2021
Bài giảng dùng chung cho bộ môn

“ Bài giảng Cơ học cơ sở 2”

Đồng tác giảĐH Kiến Trúc HN2022
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

    
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
19Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn