fbpx

Ths. Ngô Quang Hưng

1.    Họ và Tên: Ngô Quang Hưng

2.    Năm sinh: 1977

3.    Chức vụ: Giảng viên

4.    Học vị cao nhất: Th.S

5.    Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2000

Đại học Kiến Trúc Hà nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2005

Đại học Kiến Trúc Hà nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 6.    Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

             – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng.

             – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học cơ sở.

7.    Danh mục bài giảng: Cơ học cơ sở tập 1- 2.

8.    Thành tích cá nhân:

       Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

9.    Địa chỉ liên lạc:

                  Cơ quan:                 Đại học Kiến Trúc Hà nội

                  Điện thoại:              098.999.2729 /   0433.824611

                  Email:                      HungKT_HN@yahoo.com

Hotline TS : 0866 793 699