Ths. Mai Trọng Nghĩa

1.        Họ và Tên: MAI TRỌNG NGHĨA

2.        Năm sinh: 1977

3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật

4.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2000

Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2004

Đại học Liège- Vương quốc Bỉ

Mô hình hóa và thiết kế

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu thép, kết cấu kim loại, vật liệu kim loại, mô hình 
                    hóa và thiết kế công trình…

                – Môn học giảng dạy đại học: Kết cấu thép, Kết cấu gỗ

6.        Danh mục bài giảng:

          Bài giảng Kết cấu Gỗ

          Bài giảng Kết cấu thép 1, Kết cấu thép 2.

7.        Các bài báo đã in:

          Chế tạo và gia công kết cấu thép.

          Tính toán dầm thép chịu tải trong nhiệt.

          Các phương pháp xấp xỉ phân bố lực theo chiều cao công trình của một số tiêu chuẩn kháng chấn.

8.        Đề tài nghiên cứu khoa học (cấp):

          Nghiên cứu khoa học sinh viên: Tính toán ổn định cột khung nhà công nghiệp có  kể đến sự làm việc không gian.

          Cấp Trường: Tham gia Biên soạn tài liệu giảng dạy điện tử Tháp trụ thép.

9.        Thành tích cá nhân:

        Bằng khen: Giải thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2000” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10.     Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn Kết cấu Thép- Gỗ, Khoa Xây Dựng, ĐH Kiến Trúc Hà Nội

          Điện thoại: 0983 654 749

          Email: maitrongnghia.bmthepgo@gmail.com

566 lượt xem