ThS. Lương Thị Hằng

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:       LƯƠNG THỊ HẰNG         
2. Năm sinh:                   1989                                                3. Nam/Nữ:  Nữ
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:            Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị:      2019

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20102 Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:                    Giảng viên

7.  E-mail:   luonghanghd@gmail.com /hangtl@hau.edu.vn
8. Mobile:   0971.475.098
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà NộiXây dựng dân dụng và công nghiệp2012
Thạc sỹTrường Đại học Tổng hợp Sydney – AustraliaXây dựng dân dụng và công nghiệp2019
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Tiếng AnhTốtTốtTốtTốt
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 Từ năm 2013 đến nay Giảng viênCông trình ngầm đô thị,

Xây dựng

 Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
Luong, T.H., Baker, J.L. & Einav, I. Spread-out and slow-down of granular flows through model forests.  https://doi.org/10.1007/s10035-019-0980-9Đồng tác giảGranular Matter, Springer Berlin Heidelberg2019
2Tạp chí quốc gia
Mái lợp ống cho công trình hầm đào nông tại đô thị Tác giả Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế: Vật Liệu, Kết Cấu, Công Nghệ Xây Dựng Và Kiểm Định Công Trình- 20222022
3Hội nghị quốc tế
Luong, T.H., Baker, J.L. & Einav, I. Granular flows through a model-scale forest: Influence of tree density and implications for landslide mitigation

https://doi.org/10.1007/978-981-15-0802-8_109

 

Đồng tác giả CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, Singapore2019
Investigating the Interaction between Granular Flows and Model-Scale Forest: Implications for Landslide MitigationĐồng tác giảICGEG 2018: 20th International Conference on Geotechnical Enginering and Geomechanics2018
4Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài: Nghiên cứu quản lý quy hoạch đô thị thông qua hệ thống thông

tin địa lý GIS

Tháng 05/2020- tháng 5/2021 Đã nghiệm thu
Nhiệm vụ: Thư ký đề tài   
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Tư vấn thiết kế kết cấu công trình ngầm đô thị
–         Nghiên cứu các tài liệu nước ngoài về quy chuẩn xây dựng, xây dựng công trình ngầm
–         Nghiên cứu dòng chảy hạt trên khu vực có độ dốc, nghiên cứu dòng chảy hạt xuyên đồi, rừng.

–        Nghiên cứu ảnh hưởng của hoá lỏng trong vận chuyển khoáng sản.