ThS. Lê Khắc Hưng

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:   Lê Khắc Hưng             
2. Năm sinh:    20/11/1987                                                            3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc sỹ                                                                 Năm đạt học vị:  2014

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 

0

 2 Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu: Thạc sĩ

Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. E-mail:  khachung.egn@gmail.com
8. Mobile: 0982929343
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcĐại học Kiến trúc Hà NộiXây dựng Công trình ngầm đô thị2011
Thạc sỹĐại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD&CN2014
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Tiếng AnhKháTBTốtTốt
2
3
4
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 2012-nay Giảng Viên Bộ môn Địa kỹ thuật Đại học kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
Nghiên cứu tính toán móng cọc chịu tải trọng động đất Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X)2016
Tính toán ga tàu điện ngầm chịu tải trọng động đấtTác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X)2016
Nghiên cứu thiết lập biểu thức độ cứng tương đương của lò xo nền trong bài toán tường cừ theo phương pháp phân tích sốTác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X)          2019
Bàn luận về dữ liệu gia tốc nền trên bề mặt và tại lớp đá gốc phục vụ thiết kế công trình ngầm tại Hà NộiTác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X)2021
Nonlinear analysis of single pile under torsion in layered soilTác giảMeterials and construction (ISSN 2734-9438)2021
4Sách chuyên khảo

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán và phân tích kết cấu KCW2010 ver 5.00

Đồng tác giảNhà xuất bản Xây dựng2011
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1
2
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–                  Tư vấn thiết kế kết cấu công trình

–                  Giải pháp thiết kế nền và móng

–                  Biện pháp thi công hố đào sâu