ThS. Lê Dũng Bảo Trung

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Lê Dũng Bảo Trung                                
2. Năm sinh: 1980                                                                 3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc Sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2008

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20 1 0 2  Tên gọi: Kỹ Thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:  Thạc sĩ

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7.  E-mail: Trungldb@gmail.com   hoặc Trungldb@hau.edu.vn
8. Mobile: 098 583 9898
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường Đại học kiến trúc Hà nội Xây dựng DD&CN2003
Thạc sỹTrường Đại học kiến trúc Hà nộiXây dựng DD&CN2008
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Tiếng Anh TBTB TốtKhá
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 2003 – 2022Giảng viên Kỹ thuật Xây dựngTrường Đại học Kiến trúc Hà nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
1.1The New Method of Analyzing the Continuous Curved Flat Bar Subject To Space LoadĐồng tác giảInternational Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)

ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-2

July 2019
1.2Circular space curve frame (3D) with any load and spring supports by Transfer Matrix Method and Finite Element MethodĐồng tác giảInternational Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)

ISSN: 2277-3075, Volume-8 Issue-12

October 2019
2Tạp chí quốc gia
2.1Xây dựng ma trận chuyển của phần tử thanh cong biến dạng trong mặt phẳng tải trọng có xét momen xoắn Tác giả Tạp chí xây dựng2009
2.2Xây dựng bảng tính liên kết chân cột khung thép nhẹ tiết diện I tổ hợpTác giảTạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng2010
2.3Phương pháp mới phân tích thanh cong liên tục chịu tải trọng không  gian Đồng tác giảHội nghị khoa học toàn quốc Cơ học và vật rắt biến dạng lần thứ XII2015
2.4Phương pháp mới phân tích tuyến tính chuyển vị, nội lực vòm tròn liên tục chịu tải trọng không gianTác giảTạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng7/2016
2.5Phân tích kết cấu vòm Elips liên tục chịu tải trọng tổng quát bằng phương pháp ma trận chuyển cải tiếnTác giảTạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng12/2016
2.6Sử dụng phương pháp ma trận chuyển cải tiến để phân tích thanh cong Elips có gối tựa đàn hồi chịu tải trọng tĩnh tổng quátTác giảTạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng10/2017
2.7Phân tích thanh cong ghềnh hình tròn tải trọng tổng quát, gối tựa đàn hồiTác giảHội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X12/2017
2.8Khảo sát chiều dày hợp lý của bản bụng dầm I tổ hợp hàn chịu tải trọng tĩnh theo quy phạm Việt NamTác giảTạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng5/2018
2.10Đề xuất điều chỉnh, bổ sung tải trọng và tác động lên kết cấu nhà công nghiệp theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 có tham khảo tiêu chuẩn châu Âu EN 1991Tác giảKỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về kiến trúc và xây dựng 20199/2019
2.11Tổng quan về các mô hình liên kết nửa cứng trong kết cấu khung thépĐồng tác giảTạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng04/2022
3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo
4.1Kết cấu GỗĐồng tác giả12/2021
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu xây dựng quy trình tính kết cấu khung thép nhà công nghiệp một tầng theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocodes 32019Nghiên cứu khoa học cấp trườngĐã nghiệm thu – xuất sắc
 Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn châu Âu Eurocodes 3 trong thiết kế hệ dầm sàn thép2020Nghiên cứu khoa học cấp trườngChưa nghiệm thu
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

    
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Tư vấn kỹ thuật thiết kế Xây dựng