fbpx

Ths. Lê Bá Sơn

1.        Họ và Tên: Lê Bá Sơn

2.        Chức vụ: Giảng Viên Bộ môn công nghệ và tổ chức thi công

3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

4.        Quá trình đào tạo: 2003-2008

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2008

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cao học

2012

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

– Chuyên ngành nghiên cứu: Kết cấu công trình xây dựng. Thi công công trình.

                – Môn học giảng dạy đại học: Kỹ thuật thi công, Môi trường trong xây dựng, An toàn lao động.

                – Môn học giảng dạy sau đại học:

6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

Khảo sát độ cứng của cột và xà ngang khung thép nhẹ nhà công nghiệp một tầng. Bài báo khoa học, Tạp chí khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Hà Nội, 2011.

7.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan:

          Điện thoại: 0987 631 985.

          Email: leson.dhkt@gmail.com

Hotline TS : 0866 793 699