ThS. Hoàng Ngọc Phong

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Hoàng Ngọc Phong
2. Năm sinh:  06/04/1986                                                  3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                      Năm được phong:

  Học vị: Thạc sỹ                                                             Năm đạt học vị:  2013

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:20102 Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:  Giảng viên

7.  E-mail:   ngocphongdkt@gmail.com
8. Mobile: 0385807456
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD &CN2009
Thạc sỹTrường Đại học Kiến trúc Hà NộiXây dựng DD &CN2013
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TTTên ngoại ngữNgheNóiĐọcViết
1 Trình độ tiếng anh B1(CERF)
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tácLĩnh vực chuyên mônCơ quan công tác
 2009-2020 Giảng viên Xây dựng DD &CNTrường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản)

Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Tạp chí quốc gia
 
2.1Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hiện tượng hóa lỏng nền khi động đất tới sự làm việc của cọcĐồng tác giảTạp chí kiến trúc Hà Nội2013
2.2Lựa chọn biện pháp chống đỡ thành hố đào mặt bằng nhỏ trong khu vực xây chenTác giảTạp chí kiến trúc Hà Nội2015
2.3Lựa chọn mô hình đất nền khi tính toán móng cọc chịu ảnh ưởng của hiện tượng hóa lỏngĐồng tác giảKỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm Ðịnh công trình – 20172017
2.4Ứng dụng phần mềm plaxis 3d Foundation để đánh giá khả năng chịu lực của cọc sau khi xảy ra sự cố thi công tầng hầm trong nền đất yếuTác giảTạp chí kiến trúc Hà Nội2021
2.5Phân tích sự ảnh hưởng của góc nghiêng neo trong đất dính tới sự làm việc của hệ tường chắn-neo để giữ ổn định hố đào sâuTác giảTạp chí kiến trúc Hà Nội2021
3Hội nghị quốc tế
4Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TTTên và nội dung văn bằngNăm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TTTên công trìnhHình thức, quy mô, địa chỉ áp dụngThời gian
1   
2   
   
  
   
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trìThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Biên soạn tài liệu giảng dạy2018-2019 Đã nghiệm thu
Môn Cơ học đất   
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TTHình thức và nội dung giải thưởngNăm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TTHình thức Hội đồngSố lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TTHọ và tênHướng dẫn hoặc đồng hướng dẫnĐơn vị công tácNăm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Lập biện pháp thi công tầng hầm nhà cao tầng;
–         Tính toán Nền và móng trong điều kiện phức tạp.