Thông báo về việc Trao Bằng Tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 2012X,XN và THK

(Last Updated On: 19/09/2017)

Thông báo về việc Trao Bằng Tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 2012X,XN đợt 1 và THK

Thực hiện nội dung kế hoạch hoạt động năm 2017, Nhà trường và Khoa Xây dựng tổ chức Lễ trao Bằng Tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 2012-2017 vào thứ Bảy ngày 23/9/2017.

Nội dung buổi Lễ gồm hai phần:

Phần 1: Khen thưởng của Nhà trường và trao bằng Tốt nghiệp đối với sinh viên tiêu biểu có thành tích học tập và hoạt động (Khoa sẽ có thông báo đến các sinh viên nhận thưởng)

Thời gian: Từ 8h00

Địa điểm: Hội trường U4.01

Phần 2: Lễ Trao Bằng Tốt nghiệp sinh viên khoa Xây dựng khóa 2012X,XN đợt 1 và THK

Thời gian: Từ 9h15

Địa điểm: Phòng H1.01

Nội dung:

– Trao phần thưởng của các tổ chức đối với các sinh viên (có danh sách kèm theo)

DS khen thuong SV nam 2017

– Trao Bằng Tốt nghiệp sinh viên khoa Xây dựng khóa 2012X,XN và THK

Khoa Xây dựng mời toàn thể các bạn sinh viên về tham dự buổi Lễ.

VP Khoa Xây dựng

 

Hotline TS : 0914.859.909