Thông báo về việc nhận bằng Tốt nghiệp cho sinh viên Bảo vệ ĐATN đợt 2 (tháng 8/2021)

(Last Updated On: 14/02/2022)

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO:

Hiện nay Nhà trường đã có bằng TN cho sinh viên bảo vệ ĐATN đợt 2 năm học 2020-2021. Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên Nhà trường không tổ chức phát bằng tập trung. Sinh viên về nhận bằng tại Phòng Đào tạo và hồ sơ gốc tại Phòng Công tác sinh viên.

Các yêu cầu khi sinh viên về nhận bằng phải hoàn thành các thủ tục sau:

  1. Tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch. Mang theo CMT hoặc CCCD, Hộ chiếu bản gốc.

2. Sinh viên phải hoàn trả sách cho Trung tâm thư viện (xem tại danh sách kèm theo): Danh sách sv chưa hoàn thành thủ tục thư viện

3. Sinh viên phải hoàn thành việc nộp bài ĐATN để lưu hồ sơ tại VPK.;

4. Trường hợp sinh viên không thể về nhận bằng nếu cần hỗ trợ công chứng thì VPK sẽ thực hiện và gửi chuyển phát giúp (sv gửi thông tin địa chỉ nhận bản công chứng vào email: [email protected])