Thông báo về học phần Đồ án Tốt nghiệp NH 2022-2023 (Thông báo về buổi bảo vệ ĐATN)

(Last Updated On: 22/02/2023)

THÔNG BÁO SỐ 9: THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thời gian: Từ 08h00 đến 17h00 ngày thứ Bảy, 25/02/2023;

Tiểu ban 1: Ngành VLXD, Tiểu ban 2 – Tiểu ban 10: X, XN;

Địa điểm bảo vệ:

 1. TIỂU BAN 1: PHÒNG H7.01
 2. TIỂU BAN 2: PHÒNG H5.01
 3. TIỂU BAN 3: PHÒNG H5.02
 4. TIỂU BAN 4: PHÒNG H5.06
 5. TIỂU BAN 5: PHÒNG H5.05
 6. TIỂU BAN 6: PHÒNG H5.03
 7. TIỂU BAN 7: PHÒNG H5.04
 8. TIỂU BAN 8: PHÒNG H6.03
 9. TIỂU BAN 9: PHÒNG H6.04
 10. TIỂU BAN 10: PHÒNG H6.05
 11. TIỂU BAN 11: PHÒNG H6.06

DANH SÁCH TIỂU BAN VÀ TRÌNH TỰ BẢO VỆ XEM TẠI ĐÂY: Ấn tại đây!

Do bảo vệ bằng hình thức trình chiếu, nên sinh viên phải copy file Slide hoặc file pdf bản vẽ vào các thư mục thuộc các tiểu ban (copy vào đúng thư mục tiểu ban mình bảo vệ), công tác copy hoàn thành trước 17h ngày 24/2/2023. File silde (hoặc file pdf bản vẽ) đặt tên là tên sinh viên; Sinh viên phải kiểm tra kĩ file bản vẽ hoặc slide đảm bảo đạt yêu cầu trước khi copy lên thư mục (nếu có sai sót thì SV tự chịu trách nhiệm với file đã gửi)

Link copy:

 1. TIỂU BAN 1: Ấn vào đây!
 2. TIỂU BAN 2: Ấn vào đây!
 3. TIỂU BAN 3: Ấn vào đây!
 4. TIỂU BAN 4: Ấn vào đây!
 5. TIỂU BAN 5: Ấn vào đây!
 6. TIỂU BAN 6: Ấn vào đây!
 7. TIỂU BAN 7: Ấn vào đây!
 8. TIỂU BAN 8: Ấn vào đây!
 9. TIỂU BAN 9: Ấn vào đây!
 10. TIỂU BAN 10: Ấn vào đây!
 11. TIỂU BAN 11: Ấn vào đây!

Từ 14h00 đến 15h00 chiều thứ Sáu, 24/02/2023 sinh viên có mặt tại phòng U311 để nhận lại đồ án, sau khi bảo vệ xong, sinh viên nộp lại 1 bộ (1 quyển thuyết minh + 1 phụ lục + 1 bộ bản vẽ) tại VP Khoa Xây dựng (dư 1 bộ bản vẽ sinh viên giữ lại)!

Sinh viên bảo vệ đầu tiên (số thứ tự 01 trong danh sách tiểu ban) chịu trách nhiệm mang laptop phục vụ công tác bảo vệ buổi sáng! 07h45 ngày 25/2/2023 sinh viên phải chuẩn bị xong laptop, kết nối với máy chiếu.

Trong quá trình bảo vệ, sinh viên phải lưu ý công tác an toàn đồ dùng, thiết bị, đề phòng mất trộm.

Sinh viên lưu ý theo dõi thông báo này thường xuyên để cập nhật thông tin!

 

———————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO SỐ 8: LỊCH VÀ QUY ĐỊNH THU BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

*) Thông báo kết quả Kiểm tra tiến độ ĐATN lần 2:

 • Kết quả kiểm tra tiến đô ĐATN có thể xem tại đây: Ấn tại đây!
 • Những sinh viên không tham gia kiểm tra tiến độ lần 2 sẽ dừng làm đồ án

*) Lịch thu bài ĐATN:

 1. Thời gian nộp bản cứng: 08h30 – 11h00 ngày 14/2/2023;
 2. Địa điểm nộp bản cứng: H205
 3. Sinh viên nộp bài theo Tiểu ban bảo vệ, danh sách như sau: Ấn vào đây!  (Các bạn lớp Vật liệu thuộc tiểu ban 1)
 4. Thời gian nộp bản mềm: Trước 17h00 ngày 14/2/2023;
 5. Quy trình thu bài:

+) Bước 1: Sinh viên đến nộp bài tại tiểu ban bảo vệ như đã thông báo ở danh sách bên trên

+) Bước 2: Sau khi đã đầy đủ chữ ký, GV thu bài sẽ ghi tên GV phản biện vào phiếu thu bài. Sinh viên mang thuyết minh và bản vẽ sang phòng U311 (phía trên Văn phòng Khoa Xây dựng) để lấy chữ ký của BCN Khoa và nộp bài tại đó

+) Bước 3: Nộp bài xong, sinh viên tự chuẩn bị bảo vệ và chú ý thông báo thời gian đến nhận lại bài trước ngày bảo vệ (thứ 6 ngày 24/02/2023) và các thông báo khác của Khoa trên website

*) Quy định thu bài ĐATN:

 1. Bản cứng:
 • 01 quyển thuyết minh A4 in 2 mặt, có đủ chữ kí của GVHD tại bìa lót các phần tương ứng; Các phiếu Quyết định, kiểm tra tiến độ, thu bài…đóng cùng thuyết minh sau bìa lót có đủ xác nhận tiến độ và chữ kí của GVHD; Đối với đồ án thông thường (không phải chuyên đề) thuyết minh không được vượt quá 180 trang; tuân thủ quy định trình bày ĐATN của Khoa Xây dựng;
 • 01 quyển phụ lục tính toán A4 in 2 mặt có chữ kí của GVHD các phần tại bìa lót;
 • 02 quyển bản vẽ A3 đóng quyển (mỗi quyển có đầy đủ bản vẽ phần Kiến trúc, kết cấu, nền móng và thi công), có chữ kí của GVHD tại tất cả các bản vẽ;

(Sinh viên bảo vệ bằng máy chiếu nên không cần bản vẽ A1)

        2. Bản mềm: Sinh viên nộp về thư mục bên dưới (lưu ý, không tạo thư mục mới mà phải copy đúng vào thư mục mang tên mình đã được Khoa tạo sẵn). Các file cần nộp:

            +) file pdf thuyết minh + phụ lục

   +) file pdf + autocad (định dạng trước 2017) bản vẽ 

Các file pdf cần được ghép thành 1 file hoàn chỉnh (không để riêng các phần) đặt tên theo cú pháp: STT-Họ tên-thuyết minh… (số thứ tự trùng với số thứ tự trong thư mục nộp bài);

Link thư mục nộp bài:

Trước 17h00 ngày 14/2/2023 sinh viên chưa hoàn thành nộp bài file mềm được coi là không nộp bài ĐATN.

Sau khi sinh viên hoàn thành việc nộp bài, bài sẽ lưu tại văn phòng Khoa xây dựng để giáo viên đến trực tiếp chấm phản biện, sinh viên không cần mang bài đi gặp GV để chấm phản biện như các năm trước!

———————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO SỐ 7: LỊCH VÀ QUY ĐỊNH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2

*) KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2:

 • Thời gian: 8h30 – 11h00 Sáng thứ 5 ngày 02/02/2023
 • Địa điểm: Theo từng tiểu ban:

a. Tiểu ban 1: Lớp 18X+  – Phòng H701

b. Tiểu ban 2: Lớp 18X1 + 18X4  – Phòng H702

c. Tiểu ban 3: Lớp 18X2 + 18X5  – Phòng H703

d. Tiểu ban 4: Lớp 18XN + 17XN + 18X3  – Phòng H704

e. Tiểu ban 5: Các trường hợp khóa khác  – Phòng H705

f. Tiểu ban 6: Lớp 18VL  – Phòng họp Khoa Xây dựng

*) Quy định kiểm tra tiến độ:

 1. Những sinh viên thuộc diện Chậm tiến độ và Vắng kiểm tra tiến độ lần 1 cần mang đầy đủ tất cả các phần có đầy đủ chữ ký của GVHD (thuyết minh + bản vẽ) để kiểm tra
  • Danh sách sinh viên cần kiểm tra toàn bộ xem tại đây: Ấn vào đây
 1. Những sinh viên thuộc diện Đạt tiến độ lần 1 chỉ cần mang phần chưa kiểm tra có đầy đủ chữ ký của GVHD (thuyết minh + bản vẽ) để kiểm tra:
  • Sinh viên có 45% Kết cấu: Cần kiểm tra phần Nền móng + Thi công
  • Sinh viên có 30% Kết cấu: Cần kiểm tra phần Thi công

Lưu ý: Các sinh viên không tham gia kiểm tra tiến độ lần 2 sẽ bị Dừng đồ án tốt nghiệp. 

———————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO SỐ 6: KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 VÀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2

*) KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA THEO FILE ĐÍNH KÈM SAU: Ấn vào đây!

*) THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2:

 • Theo lịch nghỉ Tết của Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội, Khoa Xây dựng điều chỉnh thời gian kiểm tra tiến độ lần 2 như sau:
  • Thời gian: Sáng thứ 5 ngày 02/02/2023
  • Địa điểm: Sẽ được cập nhật tại đây
  • Danh sách kiểm tra: Sẽ được cập nhật tại đây
 • Lưu ý:
  • Sinh viên cần kiểm tra lịch kiểm tra tiến độ thường xuyên tại đây
  • Nếu sinh viên không tham dự kiểm tra tiến độ lần 2 có thể bị dừng đồ án tốt nghiệp

———————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO SỐ 5: VỀ VIỆC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023:

 1. Yêu cầu về tiến độ:
 • Tính đến ngày 20/12/2022 sinh viên X, XN khối lượng 45% Kết cấu: Hoàn thành toàn bộ phần Kiến trúc + Kết cấu;
 • Tính đến ngày 20/12/2022 sinh viên X, XN khối lượng 30%, 20% Kết cấu: Hoàn thành toàn bộ phần Kiến trúc + Kết cấu + Nền móng;
 • Tính đến ngày 20/12/2022 sinh viên ngành VLXD: Hoàn thành theo yêu cầu của GVHD.

.    2. Hình thức kiểm tra: Toàn bộ sinh viên mang các phần khối lượng đã làm đến kiểm tra tiến độ theo lịch sau:

 • Thời gian kiểm tra: Từ 8h30 ngày 20 tháng 12 năm 2022
 • Địa điểm kiểm tra: Theo từng tiểu ban:

a. Tiểu ban 1: Lớp 18X+  – Phòng H202

b. Tiểu ban 2: Lớp 18X1 + 18X4  – Phòng H504

c. Tiểu ban 3: Lớp 18X2 + 18X5  – Phòng H505

d. Tiểu ban 4: Lớp 18XN + 17XN + 18X3  – Phòng H205

e. Tiểu ban 5: Các trường hợp khóa khác  – Phòng H205

f. Tiểu ban 6: Lớp 18VL  – Phòng họp Khoa Xây dựng

3. Sinh viên cần chuẩn bị các tài liệu bao gồm:

 • Đối với sinh viên 45% Kết cấu: toàn bộ thuyết minh và bản vẽ phần Kiến trúc + Kết cấu (có đầy đủ chữ ký vào bìa thuyết minh từng phần và các bản vẽ);
 • Đối với sinh viên 30%, 20% Kết cấu: toàn bộ thuyết minh và bản vẽ Kiến trúc + Kết cấu + Nền móng – đang thực hiện (có đầy đủ chữ ký vào bìa thuyết minh từng phần và các bản vẽ)
 • Đối với sinh viên ngành VLXD: Mang toàn bộ theo tiến độ yêu cầu của GVHD;
 • Phiếu kiểm tra tiến độ (trong tập quyết định ĐATN) có xác nhận của GVHD các phần (Kết cấu + Nền móng) tương ứng với tiến độ.

Khoa Xây dựng trân trọng thông báo!

———————————————————————————————————————————-

THÔNG BÁO SỐ 4:

Do đường link tải hồ sơ địa chất in trong quyết định bị lỗi, các sinh viên có thể tải hồ sơ địa chất theo đường link phía dưới:

 • Link tải hồ sơ địa chất (cập nhật): Tại đây

———————————————————————————————————————————-

QUY ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1:

1. Tiến độ đồ án tốt nghiệp đợt 1: Tại đây

2. Quy định đồ án tốt nghiệp ngành XDDD&CN: Tại đây

3. Quy định đồ án tốt nghiệp ngành CTN:  Tại đây

———————————————————————————————————————————-

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

——- THÔNG BÁO SỐ 3 ———

Khoa Xây dựng xin thông báo về kế hoạch giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 khóa 2018X, XN, VL như sau:

 • Thời gian nhận: 14h ngày thứ 2 – 17 tháng 10 năm 2022 (thay đổi so với thông báo trước)
 • Địa điểm nhận: U401

Chiềuthứ 2, toàn bộ các sinh viên đã đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp (có danh sách kèm theo) có mặt tại địa điểm như thông báo để nhận quyết định, nghe phổ biến thông báo, các quy chế, quy định cần thiết trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp

Lưu ý: Tất cả cần tập trung nghiêm túc để nhận và nghe phổ biến (Kể cả các sinh viên đã được duyệt đề tài và đã có Giáo viên hướng dẫn). Thông tin chi tiết sinh viên liên hệ TS. Nguyễn Việt Phương (trợ lý Khoa Xây dựng)

Danh sách các sinh viên đủ điều kiện được xem tại đây: Danh sách đủ ĐK

———————————————————————————————————————————-

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023 (THÔNG BÁO SỐ 3)

Khoa XD thông báo kết quả duyệt hồ sơ đồ án tốt nghiệp sinh viên tự sưu tầm:

Các hồ sơ chưa đạt, sinh viên có thể tìm hồ sơ mới và nộp lại vào Khoa để xét.

Thời gian nhận đồ án dự kiến: 8h sáng ngày 17/10/2022 (sẽ cập nhật chính thức tại đây)

———————————————————————————————————————————-

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023 (THÔNG BÁO SỐ 2)

Theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường học phần đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023 bắt đầu từ ngày 10/10/2022

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

 1. Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy bắt đầu từ đợt ĐATN 2022 như sau:
 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ (đã học và chưa qua môn) không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất) – Trường hợp này sinh viên phải làm đơn xin nhận ĐATN và đơn cam đoan hoàn thành chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Làm đơn xin nhận ĐATN và đơn xin cam đoan nhận ĐATN tạm thời: Nộp tại Văn phòng Khoa Xây dựng

 • Sinh viên khóa 2018 đã hoàn thành chương trình, đủ điểm TBLT >=1.95 không cần làm đơn xin nhận ĐATN.
 • Sinh viên khóa 2017 trở về trước đủ điều kiện nhận ĐATN: làm đơn xin nhận ĐATN (tải Tại đây – Sinh viên lưu ý tải đơn xuống chứ không yêu cầu chỉnh sửa đơn). Thời hạn nhận đơn là đến hết ngày 24/9/2022. ;
 • Sinh viên còn nợ 01 hoặc 02 học phần làm đơn cam đoan nhận ĐATN (tải Tại đây – Sinh viên lưu ý tải đơn xuống chứ không yêu cầu chỉnh sửa đơn). Thời hạn nhận đơn là đến hết ngày 24/9/2022.

3. Sinh viên có thể sưu tầm hồ sơ đồ án tốt nghiệp (Việc sưu tập hồ sơ ĐATN là không bắt buộc, Khoa có sẵn hồ sơ để giao cho sinh viên): Mặt bằng, mặt đứng (tối thiểu 02), mặt cắt (tối thiểu 02) công trình thực tế (Không chấp nhận hồ sơ là Đồ án Tốt nghiệp các khóa trước) + nộp kèm Báo cáo KS địa chất (nếu có) (Kết thúc).

Quy định cụ thể về hồ sơ ĐATN đối với sinh viên như sau:

 • Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 2.8; Sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và Trưởng khoa quyết định. Sinh viên làm ĐATN chuyên đề cần có đơn (Tải Tại đây) và gửi về Văn phòng Khoa Xây dựng trước 30/9/2022;
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp >= 12 tầng: điểm TBCTL ≥ 2.7
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 8 tầng: điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Sinh viên ngành XN có thể làm ĐATN với công trình có số tầng cao thấp hơn nhưng số tầng hầm quy định như sau:

 • Có ít nhất 02 tầng hầm: điểm TBCTL >=2.7
 • Có ít nhất 01 tầng hầm: điểm TBCTL1.95 ÷ 2.7

Thời hạn nhận hồ sơ ĐATN là hết ngày 30/9/2022 – Kết quả duyệt hồ sơ sẽ được cập nhật tại thông báo này!

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại VP khoa XD hoặc liên hệ thầy Việt Phương (SĐT: 0914.85.99.09);

Sinh viên theo dõi thường xuyên các thông báo liên quan trên trang web của Khoa Xây dựng (có thể đăng kí mục Đăng kí nhận tin mới phía cuối trang để được thông báo về email khi trang web có các thông báo liên quan).

Khoa XD trân trọng thông báo!

———————————————————————————————————————————-

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

Từ tuần 06 (10/10/2022) các SV đủ tư cách nhận ĐATN sẽ làm ĐATN. Để tạo điều kiện cho đợt làm ĐATN, Khoa Xây dựng cho phép các SV khoá 18X&XN tự sưu tầm đề tài tốt nghiệp (đề tài là các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình chuyên dụng đã, đang xây dựng trên toàn quốc hoặc đang ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công). Các đề tài phải có quy mô phù hợp với một ĐATN về diện tích, mặt bằng, số tầng, chiều cao…Các đề tài này cần có các bản vẽ kiến trúc (mặt bằng các tầng, tối thiểu 2 mặt cắt, tối thiểu 2 mặt đứng, chi tiết cấu tạo các lớp sàn, cầu thang, mặt bằng tổng thể…) và tài liệu khảo sát địa chất của công trình đó kèm theo (không bắt buộc). HỒ SƠ LÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA TRƯỚC SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN.

Đề tài tốt nghiệp của sinh viên được dự kiến số tầng tương ứng với kết quả học tập như sau:
– Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 3.0; sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và trưởng khoa quyết định.
– Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp > 12 tầng: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 2.7
– Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: Sinh viên có điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
– Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 7 tầng: Sinh viên có điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Các SV sưu tầm đề tài và tài liệu khảo sát địa chất nộp cho trợ lý đào tọa Khoa Xây dựng trước ngày 30/9/2022 để Khoa xem xét và duyệt. SV không sưu tầm được đề tài hoặc các đề tài không được duyệt sẽ được Khoa phân công đề tài TN.

Điều kiện nhận ĐATN:

SINH VIÊN CÓ ĐIỂM TBTL >= 1.95 VÀ CÒN NỢ KHÔNG QUÁ 2 HỌC PHẦN (ĐÃ HỌC NHƯNG CHƯA QUA MÔN);

 

 

Hotline TS : 0914.859.909