Thông báo về học phần Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022 – Kế hoạch bảo vệ ĐATN

(Last Updated On: 10/08/2022)

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NH 2021-2022 NHƯ SAU:

Thời gian: Từ 08h00 đến 17h00 ngày thứ Hai, 15/8/2022;

Tiểu ban 1 – Tiểu ban 5: X, XN; Tiểu ban 6: Ngành VLXD.

 1. TIỂU BAN 1: PHÒNG H12.01
 2. TIỂU BAN 2: PHÒNG H12.02
 3. TIỂU BAN 3: PHÒNG H12.04
 4. TIỂU BAN 4: PHÒNG H12.05
 5. TIỂU BAN 5: PHÒNG H12.06
 6. TIỂU BAN 6: PHÒNG HỌP KHOA XÂY DỰNG

DANH SÁCH TIỂU BAN VÀ TRÌNH TỰ BẢO VỆ XEM TẠI ĐÂY: Danh sách tiểu ban 1-5 X XN

Do bảo vệ bằng hình thức trình chiếu, nên sinh viên phải copy file Side hoặc file pdf bản vẽ vào các thư mục thuộc các tiểu ban (copy vào đúng thư mục tiểu ban mình bảo vệ), công tác copy hoàn thành trước 17h ngày 13/8/2022. File silde (hoặc file pdf bản vẽ) đặt tên là tên sinh viên; Sinh viên phải kiểm tra kĩ file bản vẽ hoặc slide đảm bảo đạt yêu cầu trước khi copy lên thư mục.

Link copy: Thư mục copy file slide bảo vệ ĐATN

Từ 14h00 đến 15h00 chiều thứ Sáu, 12/8/2022 sinh viên có mặt tại phòng U311 để nhận lại đồ án, sau khi bảo vệ xong, sinh viên nộp lại tại VP Khoa Xây dựng!

Sinh viên bảo vệ đầu tiên (số thứ tự 01 trong danh sách tiểu ban) chịu trách nhiệm mang laptop phục vụ công tác bảo vệ buổi sáng! 07h45 ngày 15/8/2022 sinh viên phải chuẩn bị xong laptop, kết nối với máy chiếu.

Trong quá trình bảo vệ, sinh viên phải lưu ý công tác an toàn đồ dùng, thiết bị, đề phòng mất trộm.

Sinh viên lưu ý theo dõi thông báo này thường xuyên để cập nhật thông tin!

**************************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NHƯ SAU:

Thời gian: Từ 08h00 đến 17h00 ngày thứ Hai, 15/8/2022;

Địa điểm: Tiểu ban 1-5 (X,XN) tại tầng 12 nhà H (phòng cụ thể sẽ thông báo sau); Tiểu ban 6 (VLXD) tại phòng họp Khoa Xây dựng;

Hình thức bảo vệ: Sinh viên bảo vệ bằng hình thức trình chiếu file Powerpoint hoặc file PDF bản vẽ ĐATN;

Nhận lại đồ án: 15h00 ngày thứ Sáu ngày 12/8/2022 sinh viên có mặt tại phòng U311 để nhận lại đồ án TN đã nộp, sau khi bảo vệ xong sinh viên nộp lại tại VP Khoa Xây dựng để lưu trữ theo quy định.

Biên bản thu bài ĐATN: Biên bản thu bài ĐATN đợt 2

Sinh viên lưu ý theo dõi thông báo này thường xuyên để cập nhật thông tin!

************************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NHƯ SAU:

 1. Thời gian nộp bản cứng: 09h00 ngày 29/7/2022;
 2. Địa điểm nộp bản cứng: Phòng H12.04
 3. Sinh viên nộp bài theo Tiểu ban bảo vệ, danh sách như sau: Tiểu ban X XN; VLXD: TB6
 4. Sinh viên nộp lại file Kiến trúc gốc và hồ sơ KSĐC gốc được nhận khi phát quyết định TN;
 5. Thời gian nộp bản mềm: Trước 17h00 ngày 29/7/2022;

Yêu cầu đối với hồ sơ ĐATN:

 1. Bản cứng:
 • 01 quyển thuyết minh A4 in 2 mặt, có đủ chữ kí của GVHD tại bìa lót các phần tương ứng; Các phiếu Quyết định, kiểm tra tiến độ, thu bài…đóng cùng thuyết minh sau bìa lót có đủ xác nhận tiến độ và chữ kí của GVHD; Đối với đồ án thông thường (không phải chuyên đề) thuyết minh không được vượt quá 180 trang; tuân thủ quy định trình bày ĐATN của Khoa Xây dựng;
 • 01 quyển phụ lục tính toán A4 in 2 mặt có chữ kí của GVHD các phần tại bìa lót;
 • 02 quyển bản vẽ A3 đóng quyển, có chữ kí của GVHD tại các bản vẽ;

(Sinh viên bảo vệ bằng máy chiếu nên không cần bản vẽ A1)

        2. Bản mềm: Sinh viên nộp file pdf thuyết minh + phụ lục; file pdf+autocad (định dạng 2007) bản vẽ về thư mục bên dưới (lưu ý, không tạo thư mục mới mà phải copy đúng vào thư mục mang tên mình đã được Khoa tạo sẵn);

Các file pdf cần được ghép thành 1 file hoàn chỉnh (không để riêng các phần) đặt tên theo cú pháp: STT-Họ tên-thuyết minh… (số thứ tự trùng với số thứ tự trong thư mục nộp bài);

Link thư mục nộp bài: Nộp bài ĐATN (copy vào thư mục đúng tên từng sv đã lập sẵn)

Trước 17h00 ngày 29/7/2022 sinh viên chưa hoàn thành nộp bài file mềm được coi là không nộp bài ĐATN.

Sau khi sinh viên hoàn thành việc nộp bài, bài sẽ lưu tại văn phòng Khoa xây dựng để giáo viên đến trực tiếp chấm phản biện, sinh viên không cần mang bài đi gặp GV để chấm phản biện như các năm trước!

**********************************************************************************

KHẢO SÁT CỦA KHOA XÂY DỰNG VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM MONG MUỐN SAU KHI RA TRƯỜNG!

Khoa XD mời sinh viên đang thực hiện học phần ĐATN thực hiện Khảo sát sau:

Khảo sát vị trí việc làm mong muốn

Khảo sát thực hiện với mục đích giúp sinh viên có thể có công việc ngay sau khi ra trường, rất mong các bạn thực hiện đầy đủ!

**********************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 NHƯ SAU:

Khoa không tổ chức kiểm tra tiến độ lần 2, tuy nhiên sinh viên cần được xác nhận tiến độ vào phiếu Kiểm tra tiến độ phát kèm Quyết định ĐATN.

Đến thời điểm thu bài ĐATN, sinh viên nào chưa có đủ xác nhận của GVHD các phần sẽ không đạt điều kiện nộp bài.

Khoa Xây dựng thông báo!

**********************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC IN ĐỒ ÁN ĐỂ NỘP.

Khoa có kế hoạch để sinh viên bảo vệ bằng slide trình chiếu thay vì treo bản vẽ A1 nên sinh viên KHÔNG CẦN IN BẢN VẼ A1 mà sẽ nộp 02 bộ bản vẽ A3. Do đó sinh viên lưu ý việc in bài và xin chữ kí GVHD.

Khoa XD thông báo về Kết quả kiểm tra tiến độ lần 1 ĐATN đợt 2 theo file đính kèm: Kết quả kiểm tra ĐATN lần 1

*******************************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐANG THỰC HIỆN HỌC PHẦN ĐATN.

Theo thông báo từ phòng Tài chính – Kế toán, hiện nay còn rất nhiều sinh viên đang thực hiện học phần ĐATN chưa hoàn thành học phí. Vậy, Trường thông báo tới tất cả sinh viên cần hoàn thành học phí theo thông báo này:

 

ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ SINH VIÊN HOÀN THÀNH TRƯỚC NGÀY 15/7/2022.

SAU THỜI HẠN TRÊN KHOA SẼ LÀM TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ DỪNG HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH HỌC PHÍ.

Khoa Xây dựng trân trọng thông báo!

*******************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022:

 1. Yêu cầu về tiến độ:
 • Tính đến ngày 17/6/2022 sinh viên X, XN khối lượng 45% Kết cấu: Hoàn thành toàn bộ phần Kiến trúc + Kết cấu;
 • Tính đến ngày 17/6/2022 sinh viên X, XN khối lượng 30% Kết cấu: Hoàn thành toàn bộ phần Kiến trúc + Kết cấu + Nền móng;
 • Tính đến ngày 17/6/2022 sinh viên ngành VLXD: Hoàn thành theo yêu cầu của GVHD.

. 2. Hình thức kiểm tra: Giáo viên hướng dẫn sẽ cho điểm và đánh giá mức độ hoàn thành đồ án của sinh viên (sinh viên không cần mang bài tới để kiểm tra);

3. Sinh viên upload file bài làm vào thư mục trực tuyến theo link bên dưới (copy đúng vào thư mục có tên sinh viên): file bài làm định dạng pdf bao gồm:

 • Đối với sinh viên 45% Kết cấu: 01 file thuyết minh Kiến trúc + Kết cấu; 01 file bản vẽ Kiến trúc + Kết cấu;
 • Đối với sinh viên 30% Kết cấu: 01 file thuyết minh Kiến trúc + Kết cấu + Nền móng; 01 file bản vẽ Kiến trúc + Kết cấu + Nền móng;
 • Đối với sinh viên ngành VLXD: Copy file theo tiến độ yêu cầu của GVHD;
 • File ảnh phiếu kiểm tra tiến độ (trong tập quyết định ĐATN) có xác nhận của GVHD các phần (Kết cấu + Nền móng) tương ứng với tiến độ.
 • Sau 24h00 ngày 17/6/2022 thư mục trực tuyến sẽ ngừng nhận bài, những sinh viên chưa upload file đồ án sẽ bị coi là không đạt tiến độ;
 • Link upload bài: Nộp đồ án phục vụ công tác Kiểm tra tiến độ lần 1

Khoa Xây dựng trân trọng thông báo!

*******************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO:

 1. Những sinh viên chưa hoàn thành hồ sơ sinh viên khẩn trương hoàn thành trước ngày 3/6/2022. Sau thời hạn đó Khoa sẽ quyết định dừng ĐATN đối với những sinh viên không hoàn thành.
 2. Những sinh viên trong diện nhận QĐ tạm thời nhận QĐ chính thức tại VP Khoa Xây dựng (gặp cô Phượng) từ ngày 25/5 đến 31/5/2022 (Những sinh viên không được nhận QĐ chính thức đã được thông báo trực tiếp) những sinh viên khác đủ điều kiện nhận chính thức.

****************************************************************************************

QUY ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN ĐỢT 2:

 1. Tiến độ đồ án tốt nghiệp đợt 2: Tại đây

2. Quy định đồ án tốt nghiệp ngành XDDD&CN: Tại đây

3. Quy định đồ án tốt nghiệp ngành CTN: Tại đây

****************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO LỊCH GIAO QUYẾT ĐỊNH VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NHƯ SAU:

 1. Thời gian: 14h30 gày thứ Năm 14/4/2022;
 2. Địa điểm: Hội trường U401!
 3. Danh sách sinh viên nhận ĐATN đợt 2: Danh sách sinh viên X XN Danh sách sinh viên VLXD

Để tạo điều kiện cho sinh viên, Nhà trường đã cho phép các trường hợp đạt điểm TBC tích lũy từ 1,95 trở lên còn nợ không quá 2 học phần được nhận Đồ án tốt nghiệp, kèm theo đơn cam kết hoàn thành các học phần còn nợ. Vậy các sinh viên thuộc trường hợp trên cần nỗ lực đăng ký và hoàn thành các học phần còn nợ trong thời gian thực hiện ĐATN. Nếu không thực hiện cam kết sẽ không được Nhà trường cho phép bảo vệ tốt nghiệp. Có khó khăn trong đăng ký trả nợ học phần cần phản hồi ngay về Văn phòng khoa (thầy Phùng Văn Kiên) để nhận được sự hỗ trợ của Khoa và Phòng Đào tạo.

********************************************************************************************************

Để chuẩn bị cho công tác giao Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022.

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

 1. Thời gian dự kiến giao đồ án TN: Ngày 10/4/2022.

Hình thức giao: Giao quyết định và hồ sơ ĐATN trực tiếp;

2. Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy như sau:

 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ (đã học và chưa qua môn) không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất) – Trường hợp này sinh viên phải làm đơn xin nhận ĐATN và đơn cam đoan hoàn thành chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Tất cả sinh viên có nguyện vọng làm ĐATN cần làm đơn theo các yêu cầu sauĐơn xin nhận ĐATN (xin mẫu tại VP khoa XD hoặc tải Tại đây).

a. Đơn xin nhận ĐATN đợt 2 nộp tại VP Khoa Xây dựng. Thời hạn nhận đơn đến 17h00 ngày 24/3/2022.

b. Đối với sinh viên khóa 2016 trở về trước cần xin xác nhận của chính quyền địa phương vào đơn và nộp lại file cứng tại VP khoa xây dựng.

3. (Không bắt buộc) Sinh viên có thể sưu tầm hồ sơ đồ án tốt nghiệp (là các công trình thực tế, chưa sử dụng để làm đồ án tốt nghiệp trước đó), in A3 có đóng quyển các bản vẽ: các Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình nộp kèm Báo cáo KS địa chất (nếu có) về VP Khoa Xây dựng cho thầy Kiên Thời hạn nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 31/3/2022.. Với yêu cầu như sau:

 • Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 2.8; Sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và Trưởng khoa quyết định. Sinh viên làm ĐATN chuyên đề cần có đơn và xác nhận của giáo viên hướng dẫn nộp về khoa trong vòng 03 ngày sau khi sinh viên quay trở lại trường học.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp >= 12 tầng: điểm TBCTL ≥ 2.7
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 8 tầng: điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Sinh viên ngành XN có thể làm ĐATN với công trình có số tầng cao thấp hơn nhưng số tầng hầm quy định như sau:

 • Có ít nhất 02 tầng hầm: điểm TBCTL >=2.7
 • Có ít nhất 01 tầng hầm: điểm TBCTL1.95 ÷ 2.7

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại VP khoa XD hoặc liên hệ thầy Kiên (SĐT: 0979.144.480);

Sinh viên theo dõi thường xuyên các thông báo liên quan trên trang web của Khoa Xây dựng (có thể đăng kí mục Đăng kí nhận tin mới phía cuối trang để được thông báo về email khi trang web có các thông báo liên quan).

Khoa XD trân trọng thông báo!

Hotline TS : 0914.859.909