Thông báo về học phần Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022 – Nhận QĐ chính thức

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO:

 1. Những sinh viên chưa hoàn thành hồ sơ sinh viên khẩn trương hoàn thành trước ngày 3/6/2022. Sau thời hạn đó Khoa sẽ quyết định dừng ĐATN đối với những sinh viên không hoàn thành.
 2. Những sinh viên trong diện nhận QĐ tạm thời nhận QĐ chính thức tại VP Khoa Xây dựng (gặp cô Phượng) từ ngày 25/5 đến 31/5/2022 (Những sinh viên không được nhận QĐ chính thức đã được thông báo trực tiếp) những sinh viên khác đủ điều kiện nhận chính thức.

****************************************************************************************

QUY ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN ĐỢT 2:

 1. Tiến độ đồ án tốt nghiệp đợt 2: Tại đây

2. Quy định đồ án tốt nghiệp ngành XDDD&CN: Tại đây

3. Quy định đồ án tốt nghiệp ngành CTN: Tại đây

****************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO LỊCH GIAO QUYẾT ĐỊNH VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NHƯ SAU:

 1. Thời gian: 14h30 gày thứ Năm 14/4/2022;
 2. Địa điểm: Hội trường U401!
 3. Danh sách sinh viên nhận ĐATN đợt 2: Danh sách sinh viên X XN Danh sách sinh viên VLXD

Để tạo điều kiện cho sinh viên, Nhà trường đã cho phép các trường hợp đạt điểm TBC tích lũy từ 1,95 trở lên còn nợ không quá 2 học phần được nhận Đồ án tốt nghiệp, kèm theo đơn cam kết hoàn thành các học phần còn nợ. Vậy các sinh viên thuộc trường hợp trên cần nỗ lực đăng ký và hoàn thành các học phần còn nợ trong thời gian thực hiện ĐATN. Nếu không thực hiện cam kết sẽ không được Nhà trường cho phép bảo vệ tốt nghiệp. Có khó khăn trong đăng ký trả nợ học phần cần phản hồi ngay về Văn phòng khoa (thầy Phùng Văn Kiên) để nhận được sự hỗ trợ của Khoa và Phòng Đào tạo.

********************************************************************************************************

Để chuẩn bị cho công tác giao Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022.

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

 1. Thời gian dự kiến giao đồ án TN: Ngày 10/4/2022.

Hình thức giao: Giao quyết định và hồ sơ ĐATN trực tiếp;

2. Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy như sau:

 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ (đã học và chưa qua môn) không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất) – Trường hợp này sinh viên phải làm đơn xin nhận ĐATN và đơn cam đoan hoàn thành chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Tất cả sinh viên có nguyện vọng làm ĐATN cần làm đơn theo các yêu cầu sauĐơn xin nhận ĐATN (xin mẫu tại VP khoa XD hoặc tải Tại đây).

a. Đơn xin nhận ĐATN đợt 2 nộp tại VP Khoa Xây dựng. Thời hạn nhận đơn đến 17h00 ngày 24/3/2022.

b. Đối với sinh viên khóa 2016 trở về trước cần xin xác nhận của chính quyền địa phương vào đơn và nộp lại file cứng tại VP khoa xây dựng.

3. (Không bắt buộc) Sinh viên có thể sưu tầm hồ sơ đồ án tốt nghiệp (là các công trình thực tế, chưa sử dụng để làm đồ án tốt nghiệp trước đó), in A3 có đóng quyển các bản vẽ: các Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình nộp kèm Báo cáo KS địa chất (nếu có) về VP Khoa Xây dựng cho thầy Kiên Thời hạn nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 31/3/2022.. Với yêu cầu như sau:

 • Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 2.8; Sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và Trưởng khoa quyết định. Sinh viên làm ĐATN chuyên đề cần có đơn và xác nhận của giáo viên hướng dẫn nộp về khoa trong vòng 03 ngày sau khi sinh viên quay trở lại trường học.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp >= 12 tầng: điểm TBCTL ≥ 2.7
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 8 tầng: điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Sinh viên ngành XN có thể làm ĐATN với công trình có số tầng cao thấp hơn nhưng số tầng hầm quy định như sau:

 • Có ít nhất 02 tầng hầm: điểm TBCTL >=2.7
 • Có ít nhất 01 tầng hầm: điểm TBCTL1.95 ÷ 2.7

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại VP khoa XD hoặc liên hệ thầy Kiên (SĐT: 0979.144.480);

Sinh viên theo dõi thường xuyên các thông báo liên quan trên trang web của Khoa Xây dựng (có thể đăng kí mục Đăng kí nhận tin mới phía cuối trang để được thông báo về email khi trang web có các thông báo liên quan).

Khoa XD trân trọng thông báo!

3.647 lượt xem