Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020 (Thông báo Bảo vệ ĐA)

(Last Updated On: 06/09/2020)

KHOA XÂY DỰNG Ý MỘT SỐ THÔNG TIN VÀ QUY ĐỊNH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP:

 1. Thời gian và địa điểm bảo vệ như sau:

Thời gian bảo vệ: Từ 08h00, thứ Ba, ngày 8/9/2020.

Địa điểm:

Tiểu ban 1: Phòng H5.02

Tiểu ban 2: Phòng H5.03

Tiểu ban 3: Phòng H5.04

Tiểu ban 4: Phòng H5.05

Tiểu ban 5 (Vật liệu): Phòng họp Khoa Xây dựng.

 1. Sinh viên bảo vệ ĐATN theo thứ tự trong danh sách công bố (hoặc theo sắp xếp của TB). Quy trình BVTN tại tiểu ban như sau:

Danh sách tiểu ban bảo vệ ngành X XN   Danh sách TB Vật liệu – 15VL 2020_Đợt 2

 • Trưởng tiểu ban gọi tên, sinh viên nộp thuyết minh và quyển bản vẽ A3 lên bàn của TB chấm ĐATN.
 • Mỗi sinh viên có 3 đến 5 phút trình bày đồ án của mình.
 • Thầy (Cô) trưởng tiểu ban đọc câu hỏi phản biện nếu có.
 • Các Thầy (Cô) trong tiểu ban đặt câu hỏi (Số câu hỏi nên đủ các phần: Kết cấu, Móng, Thi công để có thể đánh giá toàn diện kiến thức cơ bản của sinh viên. Với sinh viên khá, giỏi làm chuyên đề, tiểu ban có thể đặt câu hỏi ở mức cao hơn để đánh giá đúng năng lực học tập của sinh viên).
 • Sinh viên trả lời câu hỏi trong khoảng 10 đến 15 phút (Sinh viên có thể trả lời không theo trình tự đặt câu hỏi).
 • Sau khi các thành viên tiểu ban chấm đồ án không hỏi thêm nữa, Thầy (Cô) Trưởng tiểu ban tuyên bố kết thúc bảo vệ cho một đồ án và đề nghị các thành viên cho điểm vào phiếu điểm.
 • Các trường hợp đặc biệt, tiểu ban thảo luận tại cuối buổi bảo vệ, không tổ chức bảo vệ lại cho sinh viên ngay ngay cuối buổi bảo vệ.
 • Sinh viên bảo vệ xong mang nộp đồ án (Thuyết minh, bản vẽ A3 và đĩa CD) về Văn phòng Khoa Xây dựng.
 • Công bố kết quả chấm đồ án tốt nghiệp cuối buổi bảo vệ (sáng, chiều).

2. Sinh viên lưu ý mang thẻ sinh viên (hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân trong trường hợp không có thẻ SV).

3. Trong lúc treo và thu bản vẽ A1 chú ý kẻ gian lấy cắp máy tính, ba lô ở phía dưới (các năm trước đều xảy ra tình trạng này).

4. Sinh viên ngay sau khi bảo vệ mang đồ án TN (thuyết minh, bản vẽ A3 và đĩa CD) nộp tại VP Khoa.

5. Sinh viên có thể chụp ảnh tốt nghiệp tại sân nhà H. Tại đây khoa XD có chuẩn bị Pa nô để chụp ảnh lưu niệm.

6. CÁC BẢN VẼ ĐƯỢC TREO TẠI CÁC TIỂU BAN THEO 3 HÀNG TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI TỪ TRÁI QUA PHẢI (THEO THỨ TỰ CÁC BẢN VẼ TRONG ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP). SINH VIÊN CÓ THỂ DÁN TRƯỚC ĐỒ ÁN THEO 3 HÀNG TỪ NHÀ ĐỂ CÔNG TÁC TREO ĐƯỢC NHANH CHÓNG -SINH VIÊN BẢO VỆ ĐẦU TIÊN TẠI MỖI BUỔI BẢO VỆ HOÀN THÀNH TREO ĐỒ ÁN TRƯỚC 15 PHÚT.

Xin trân trọng cảm ơn!

******************************************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO VỀ LỊCH THU BÀI ĐATN VÀ PHÂN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NHƯ SAU:

Thời gian: Từ 08h30 đến 10h30, thứ 5, ngày 27/8/2020

Địa điểm: Phòng H 5.05

HỒ SƠ YÊU CẦU:

 1. BẢN VẼ IN KHỔ A1 (KHÔNG ĐÓNG QUYỂN), BẢN VẼ IN KHỔ A3 ĐÓNG QUYỂN ĐỦ NỘI DUNG VÀ CHỮ KÝ CỦA GVHD.
 2. THUYẾT MINH ĐATN ĐÓNG QUYỂN CÓ ĐỦ CÁC NỘI DUNG, ĐỦ CHỮ KÝ CỦA GVHD Ở BÌA LÓT CỦA MỖI PHẦN (KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, NỀN MÓNG, THI CÔNG).
 3. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NHƯ:

– QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ ĐATN (1), BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN ĐATN (2), PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ (3), PHIẾU THU BÀI VÀ PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN (4) ĐÓNG SAU TRANG BÌA 2 THEO THỨ TỰ.

– PHỤ LỤC PHẦN KẾT QUẢ TÍNH TOÁN KHUNG, DẦM DỌC BẰNG PHẦN MỀM ĐÓNG QUYỂN RIÊNG VÀ PHẢI CÓ CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA GVHD;

 • VIỆC IN THUYẾT MINH, ĐÓNG QUYỂN, PHẢI TUÂN THỦ CHẶT CHẼ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA KHOA XÂY DỰNG (XEM QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐATN Ở PHÍA CUỐI THÔNG BÁO NÀY)
 1. ĐĨA CD GHI TOÀN BỘ HỒ SƠ ĐATN ĐỂ GIÁO VIÊN KIỂM TRA.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

 • SINH VIÊN MANG HỒ SƠ ĐẾN BÀN KIỂM TRA THEO LỚP, GIÁO VIÊN KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG TRÊN, NẾU ĐẠT SẼ ĐƯỢC KÝ XÁC NHẬN VÀ GHI TÊN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN LÊN PHIẾU PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN.
 • SINH VIÊN MANG THUYẾT MINH ĐẾN BÀN KÝ DUYỆT VÀ NHẬN PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐATN GỬI GV HƯỚNG DẪN VÀ GV PHẢN BIỆN.
 • SAU KHI PHẢN BIỆN XONG, SINH VIÊN HOÀN CHỈNH HỒ SƠ ĐATN VÀ CHUẨN BỊ CHO TỔNG PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TẠI TIỂU BAN.

QUY TRÌNH PHẢN BIỆN VÀ TỔNG PHẢN BIỆN ĐATN NHƯ SAU:

PHIẾU NHẬN XÉT HƯỚNG DẪN: Sinh viên chủ động liên hệ và nộp phiếu nhận xét HD ĐATN tới các giáo viên HD theo từng phần.

PHẢN BIỆN: Sinh viên sau khi tham gia thu bài và phân PB, căn cứ vào danh sách giáo viên phản biện các phần của ĐATN, chủ động liên lạc và gửi ĐATN và phiếu nhận xét PB để các Thầy/Cô phản biện; các phần phản biện không nhất thiết phải theo trình tự các phần ĐATN, sinh viên chủ động sắp xếp theo yêu cầu của các GV Phản biện. ĐỒ ÁN SAU KHI  PHẢN BIỆN PHẦN NÀO PHẢI CÓ CHỮ KÍ XÁC NHẬN CỦA GV PHẢN BIỆN VÀO PHIẾU THU BÀI VÀ PHÂN CÔNG PHẢN BIỆN – THỜI GIAN KẾT THÚC PHẢN BIỆN LÀ THỨ NĂM NGÀY 3/9/2020;

TỔNG PHẢN BIỆN: sau khi có kết quả phản biện và hướng dẫn ĐATN từ các giáo viên; Khoa XD sẽ tổng hợp và thông báo tới các sinh viên có tên trong danh sách Tổng phản biện có mặt tại Khoa XD để tham gia Tổng PB; thời gian dự kiến là 09h ngày 7/9/2020.

CÁC EM SINH VIÊN LƯU Ý THEO DÕI CÁC THÔNG BÁO TIẾP THEO.

**********************************************************************************************************

KHOA XÂY DỰNG XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 2:

 1. Số sinh viên không đến kiểm tra tiến độ, bị dừng học phần ĐATN: 04
 2. Số sinh viên bị cảnh cáo vì chậm tiến độ: 04
 3. Số sinh viên đạt tiến độ: 73

Chi tiết Kết quả báo cáo kiểm tra tiến độ lần 2: Báo cáo kết quả kiểm tra tiến độ ĐATN lần 2

Đề nghị những sinh viên chậm tiến độ khẩn trương hoàn thành đồ án đảm bảo chất lượng và thời gian nộp bài.

**********************************************************************************************************

DANH SÁCH SV ĐANG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯA HOÀN THÀNH HỌC PHÍ.

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN YÊU CẦU CÁC SINH VIÊN NÀY HOÀN THÀNH NỘP HỌC PHÍ, PHOTO BIÊN LAI THU TIỀN NỘP VỀ VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG TRƯỚC NGÀY 22/8/2020; QUÁ THỜI GIAN NÀY KHOA SẼ ĐỀ NGHỊ NHÀ TRƯỜNG RA QUYẾT ĐỊNH DỪNG HỌC PHẦN ĐỒ ÁN ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!

********************************************************************************************************

Khoa XD xin thông báo về việc Kiểm tra tiến độ ĐATN lần 2 như sau:

THÔNG BÁO VỀ  LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN LẦN 2:

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẦN 2 – ĐATN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019-2020:

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH X, XN PHẢI XIN ĐẦY ĐỦ CHỮ KỸ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẦN (KỂ CẢ PHẦN ĐANG THỰC HIỆN DỞ):

 1.  BÌA LÓT THUYẾT MINH MỖI PHẦN (KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, NỀN MÓNG, THI CÔNG…) – SINH VIÊN ĐANG THỰC HIỆN DỞ PHẦN THI CÔNG VẪN PHẢI ĐỀ NGHỊ GV HƯỚNG DẪN PHẦN THI CÔNG XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN VÀO PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ.
 2.  CÁC BẢN VẼ A3.
 3.  PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT KÈM QUYẾT ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH VL PHẢI HOÀN THÀNH KHỐI LƯỢNG VÀ CÓ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ GHI TRONG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

 • YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒ ÁN NGÀNH X, XN XEM FILE ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO NÀY.
 • THỜI GIAN KIỂM TRA: 09H00 THỨ 5 NGÀY 13/8/2020
 • ĐỊA ĐIỂM NHƯ SAU: (DANH SÁCH TIỂU BAN LÀ DS KIỂM TRA LẦN 1).

TIỂU BAN 1: PHÒNG H5.01: DS tiểu ban 1 

TIỂU BAN 1: PHÒNG H5.02 DS tiểu ban 2 và sinh viên ngành Vật liệu

CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐATN ĐỢT 2 XEM FILE ĐÍNH KÈM SAU ĐÂY:

Quy định KTTD lần 2

Kiểm tra tiến độ lần 1 – ĐATN đợt 2

*****************************************************

Kết quả báo cáo kiểm tra tiến độ lần 1: Báo cáo kiểm tra tiến độ lần 1

Đề nghị những sinh viên chậm tiến độ khẩn trương hoàn thành đồ án đảm bảo chất lượng và thời gian nộp bài.

**************************************************

DANH SÁCH TIỂU BAN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ:

TIỂU BAN 1: PHÒNG H10.02: DS tiểu ban 1 và SV ngành Vật liệu

TIỂU BAN 1: PHÒNG H10.04 DS tiểu ban 2

****************************************************

ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019-2020:

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH X, XN, VL PHẢI XIN ĐẦY ĐỦ CHỮ KỸ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẦN:

 1.  BÌA LÓT THUYẾT MINH MỖI PHẦN (KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, NỀN MÓNG…)
 2.  CÁC BẢN VẼ A3.
 3.  PHIẾU KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT KÈM QUYẾT ĐỊNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

YÊU CẦU SINH VIÊN NGÀNH VL PHẢI HOÀN THÀNH KHỐI LƯỢNG VÀ CÓ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ GHI TRONG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

 • YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC ĐỒ ÁN NGÀNH X, XN XEM FILE ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO NÀY.
 • THỜI GIAN KIỂM TRA: 8H30 THỨ 4 NGÀY 15/7/2020
 • ĐỊA ĐIỂM NHƯ SAU: H10.02 và H10.04

KHI ĐẾN KIỂM TRA TIẾN ĐỘ, SINH VIÊN NGÀNH X, XN CẦN MANG VÀ NỘP LẠI CHO KHOA NHỮNG TÀI LIỆU SAU:

 1. BẢN GỐC TÀI LIỆU ĐỊA CHẤT
 2. HỒ SƠ KIẾN TRÚC KHOA ĐÃ GIAO
 3. BỘ HỒ SƠ KIẾN TRÚC MỚI

Quy định kiểm tra tiến độ lần 1 đối với sinh viên X, XN

*************************************************************************************************

Kết quả xét đối với những sinh viên đang nhận quyết định tạm thời:

 1. 21 sinh viên dưới đây được nhận quyết định chính thức: Danh sách sinh viên nhận QĐ chính thức

Các sinh viên có mặt tại VP khoa từ chiều ngày 9/7/2020 và ngày 10/7/2020 gặp cô Phượng để nhận QĐ chính thức.

2. Các sinh viên không đủ điều kiện nhận quyết định chính thức sẽ dừng HP đồ án tốt nghiệp; hồ sơ ĐATN  đã nhận yêu cầu hoàn trả tại VP Khoa Xây dựng trước ngày 10/7/2020.

***************************************************************************************************

Khoa XD xin thông báo về tiến độ thực hiện học phần ĐATN đợt 2 như sau:

Tiến độ thực hiện ĐATN đợt 2

Sinh viên thực hiện ĐATN theo các quy định cụ thể dưới đây (yêu cầu bắt buộc):

***************************************************************************************************

 • Khoa Xây dựng thông báo thời gian giao ĐATN như sau:

Thời gian: 14h00, thứ Tư, ngày 13/5/2020

Địa điểm: phòng H2.05

Danh sách sinh viên nhận ĐATN đợt 2 vui lòng xem file đính kèm: DATN – 15VL 2019_Đợt 2Danh sách ĐATN đợt 2

***************************************************************************************************

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

 1. Hiện tại đã kết thúc việc nhận đơn xin làm ĐATN và nhận hồ sơ công trình sử dụng làm ĐATN.
 2. Danh sách sinh viên nhận ĐATN và ĐATN tạm thời đã chuyển lên phòng CTSV để duyệt và trình nhà trường ra quyết định; khi có kết quả xét duyệt từ phòng CT-TTSV khoa sẽ thông báo danh sách (Dự kiến đầu tuần tới);
 3. Khoa dự định giao QĐ và đề tài TN cho các sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN vào thứ 4, ngày 13/5/2020.

Đề nghị các sinh viên theo dõi thông báo này để cập nhật.

Trân trọng cảm ơn!

******************************************************************************************************

Để chuẩn bị cho công tác giao Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020.

Khoa Xây dựng xin thông báo như sau:

 1. Thời gian dự kiến giao đồ án TN:

a. Trong vòng 01 tuần sau khi sinh viên quay trở lại trường học sau khi nghỉ tránh dịch Covid-19;

b. Trong trường hợp dịch diễn biến xấu, khoa sẽ tiến hành giao đồ án Online bằng file mềm trước ngày 8/6/2020.

2. Điều kiện xét nhận ĐATN đối với sinh viên Chính quy như sau:

 • Tính đến thời điểm xét nhận ĐATN không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đã học tất cả các học phần trong chương trình đào tạo (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất);
 • Không vi phạm về thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo;
 • Có điểm TBTL đạt từ 1.95 trở lên;
 • Còn nợ (đã học và chưa qua môn) không quá 02 học phần (không bao gồm học phần ĐATN, Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất) – Trường hợp này sinh viên phải làm đơn xin nhận ĐATN và đơn cam đoan hoàn thành chương trình đào tạo.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Tất cả sinh viên có nguyện vọng làm ĐATN cần làm đơn theo các yêu cầu sauĐơn xin nhận ĐATN (xin mẫu tại VP khoa XD hoặc tải Tại đây).

a. Tất cả sinh viên làm đơn theo mẫu, kí, ghi rõ họ tên và gửi file mềm (scan hoặc chụp ảnh) về hòm thư: [email protected]; Thời hạn nhận đơn qua email là 17h00 ngày 30/4/2020;

b. Đối với sinh viên khóa 2014 trở về trước cần xin xác nhận của chính quyền địa phương vào đơn và nộp lại file cứng tại VP khoa xây dựng (đơn gửi mail có thể chưa cần xác nhận); thời hạn nhận đơn 03 ngày kể từ khi sinh viên quay trở lại trường học;

3. Sinh viên sưu tầm hồ sơ đồ án tốt nghiệp (là các công trình thực tế, chưa sử dụng để làm đồ án tốt nghiệp trước đó), in A3 có đóng quyển các bản vẽ: các Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình nộp kèm Báo cáo KS địa chất (nếu có) về VP Khoa Xây dựng cho thầy Kiên thời hạn là 03 ngày sau khi sinh viên quay trở lại trường học. Với yêu cầu như sau:

 • Sinh viên được nhận đồ án chuyên đề: Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 2.8; Sinh viên có giải thưởng Olympic các môn cơ học; những sinh viên không đủ điều kiện trên nhưng được giới thiệu của giáo viên hướng dẫn và Trưởng khoa quyết định. Sinh viên làm ĐATN chuyên đề cần có đơn và xác nhận của giáo viên hướng dẫn nộp về khoa trong vòng 03 ngày sau khi sinh viên quay trở lại trường học.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp >= 12 tầng: điểm TBCTL ≥ 2.7
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 8 ÷ 12 tầng: điểm TBCTL từ 2.4 ÷ 2.7.
 • Sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp 5 ÷ 8 tầng: điểm TBCTL từ 1.95 ÷ 2.4.

Sinh viên ngành XN có thể làm ĐATN với công trình có số tầng cao thấp hơn nhưng số tầng hầm quy định như sau:

 • Có ít nhất 02 tầng hầm: điểm TBCTL >=2.7
 • Có ít nhất 01 tầng hầm: điểm TBCTL1.95 ÷ 2.7

Mọi thắc mắc sinh viên có thể trao đổi tại VP khoa XD hoặc liên hệ thầy Kiên (SĐT: 0979.144.480);

Sinh viên theo dõi thường xuyên các thông báo liên quan trên trang web của Khoa Xây dựng (có thể đăng kí mục Đăng kí nhận tin mới phía cuối trang để được thông báo về email khi trang web có các thông báo liên quan).

Khoa XD trân trọng thông báo!

Hotline TS : 0866 793 699