Thông báo tuyển dụng 10/10/2017

(Last Updated On: 16/10/2017)
1) Công ty TODA (Nhật Bản) tuyển dụng kỹ sư thi công.
Yêu cầu: Tốt nghiệp kỹ sư XD DD&CN. Ưu tiên tiếng Anh khá và kinh nghiệm.
Liên hệ: Ông Phạm Trọng Minh. ĐT: 098 365 5903
2) Làm việc tại Nhật Bản: xem file đính kèm
Hotline TS : 0914.859.909