THÔNG BÁO TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC CỦA KHOA XÂY DỰNG

(Last Updated On: 09/11/2018)
TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

KHOA XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC CỦA KHOA XÂY DỰNG

Kính gửi:   Các Giảng viên, Cán bộ nghiên cứu, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh

Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ tổ chức các seminar khoa học với mục đích để các thầy cô, các cán bộ nghiên cứu, các học viên cao học, nghiên cứu sinh công bố, chia sẻ những kết quả nghiên cứu, các thông tin khoa học hữu ích và có điều kiện trao đổi, thảo luận giữa các thành viên được đầy đủ hơn. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy chất lượng nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giảng dạy trong toàn Khoa.

   Để hoạt động học thuật này thực sự hữu ích, thực chất và duy trì thành nếp sinh hoạt định kỳ, Ban Chủ nhiệm Khoa Xây dựng đề nghị các thầy cô, các học viên cao học và nghiên cứu sinh tích cực tham gia và mời các giảng viên, nghiên cứu viên ngoài trường báo cáo, tham dự.

Nội dung:

Các báo cáo, các thông tin khoa học thuộc tất cả các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu của các giảng viên trong Khoa.

Hình thức tổ chức

Khoa Xây dựng dự kiến tổ chức Seminar định kỳ 1 tháng/lần. Kế hoạch cụ thể được điều chỉnh căn cứ số lượng báo cáo đăng ký, kế hoạch công tác của các giảng viên.

Các báo cáo đăng ký với Ban Tổ chức gồm các thông tin: Tên báo cáo, nội dung chính, dự kiến thời lượng báo cáo, gửi tới địa chỉ E-mail:

[email protected]

Ban Tổ chức sẽ sắp xếp thời gian, địa điểm tổ chức và thông báo đến các thầy cô. Các báo cáo có nội dung phù hợp với sinh viên, Ban Tổ chức sẽ thông báo để sinh viên đến dự.

Mọi góp ý về nội dung, hình thức tổ chức Seminar khoa học của Khoa xin phản hồi tới:
TS. Chu Thị Bình – DĐ: 01669163986; Email:   [email protected]

Kính mời các thầy cô, các học viên cao học , nghiên cứu sinh và các nhà khoa học quan tâm đăng ký báo cáo.

 BCN KHOA XÂY DỰNG

Hotline TS : 0866 793 699