Thông báo sinh viên đã tốt nghiệp chưa hoàn thành thủ tục ra trường (cập nhật 27-5)

(Last Updated On: 27/05/2020)

Hiện tại vẫn còn một số sinh viên đã tốt nghiệp vẫn chưa hoàn thành thủ tục để nhận bằng TN, VP đoàn trường và trung tâm TT Thư viện có danh sách gửi kèm; đề nghị các bạn nhanh chóng hoàn thành thủ tục này trước ngày 2/2020.

Danh sách: Danh sách chưa hoàn thành thủ tục 27-5

Trân trọng thông báo!

*****************************************************

Khoa Xây dựng xin thông báo danh sách sinh viên đã tốt nghiệp chưa hoàn thành các thủ tục ra trường.

Đề nghị các bạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Danh sách xem file đính kèm: Danh sách sinh viên chưa hoàn thành thủ tục

Trân trọng cảm ơn!