Thông báo Seminar tháng 4 – 2012

THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 4 – 2012
CỦA KHOA XÂY DỰNG

Kính gửi:    Các Giảng viên, Cán bộ nghiên cứu, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh, Sinh viên

Seminar khoa học Tháng 4 của Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ được tổ chức vào 14h thứ Năm, ngày 12/4/2012 với 2 chuyên đề, chương trình cụ thể:

1.     14h00 – 14h30: TS. Chu Thị Bình (Tiến sĩ Đại học Liege – Vương quốc Bỉ, Giảng viên Bộ môn KC Bê tông cốt thép) trình bày chuyên đề Cột ống thép nhồi bê tông tự đầm trong điều kiện thường và trong đám cháy. Nội dung giới thiệu một số kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về cột ống thép nhồi bê tông tự đầm trong nhiệt độ thường và trong đám cháy; Phần mềm SAFIR mô phỏng kết cấu trong nhiệt độ thường và nhiệt độ tăng cao.14h30 – 14h50: Thảo luận, trao đổi
14h50 – 15h10: Coffee-break
2.     15h10 – 15h40: KS. Võ Thành Nhân (Công ty PEB steel) trình bày chuyên đề “Tính toán Tải trọng gió và hệ giằng trong nhà thép tiền chế (Pre-Engineered Building) theo MBMA”. Tác giả đến từ Công ty thép tiến chế PEB steel 100% vốn châu Âu sẽ chia sẻ phương pháp tính toán tải trọng gió và thiết kế hệ giằng dọc nhà, một số khác biệt giữa Tiêu chuẩn Việt nam và Hoa Kỳ trong cách tính tải trọng gió và một số đề xuất trong thiết kế, bố trí mặt bằng nhà thép.
15h40 – 16h00: Thảo luận, trao đổi
Địa điểm: Phòng 901 – Nhà 9 tầng – Trường ĐH Kiến trúc Hà NộiKính mời các thầy cô, các học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên, các cán bộ kỹ thuật quan tâm tham dự.
 
                                                                                                     BAN TỔ CHỨC

108 lượt xem