Thông báo seminar tháng 04-2013

(Last Updated On: 09/11/2018)

THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 04  2013

CỦA KHOA XÂY DỰNG

Kính gửi:    Các Giảng viên, Cán bộ nghiên cứu, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh, Sinh viên

Seminar khoa học Tháng 4 – 2013 của Khoa Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ được tổ chức vào 14h thứ Hai, ngày 22/04/2013 với nội dung sau:

1.     14h00 – 14h30: TS. Nguyễn Duy Hiếu (Bộ môn Vật liệu xây dựng -Khoa Xây Dựng- Trường Đại học Kiến Trúc HN) trình bày chuyên đề “Bê tông chất lượng cao tự bảo dưỡng – Tại sao không?”

14h30 – 14h45: Thảo luận, trao đổi

2.     14h45 – 15h15: TS. Nguyễn Minh Ngọc (Bộ môn Vật liệu xây dựng -Khoa Xây Dựng- Trường Đại học Kiến Trúc HN) trình bày chuyên đề “Chất liệu và vật liệu hoàn thiện trang trí nội ngoại thất”
      
        15h15 – 15h30: Thảo luận, trao đổi

   15h00 – 15h45: Coffee-break

3.     15h45 – 16h15: KS. Nguyễn Khắc Kỷ (Bộ môn Vật liệu xây dựng -Khoa Xây Dựng- Trường Đại học Kiến Trúc HN) trình bày chuyên đề “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa-cách nhiệt dùng xi măng pooc lăng Hoàng Thạch.

16h15 – 16h30: Thảo luận, trao đổi

Địa điểm: Phòng 205 – Nhà 13 tầng – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Kính mời các thầy cô, các học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên, các cán bộ kỹ thuật quan tâm tham dự.

BAN TỔ CHỨC

Hotline TS : 0914.859.909