Thông báo seminar tháng 01-2013

(Last Updated On: 09/11/2018)

THÔNG BÁO SEMINAR THÁNG 01 – 2013 CỦA KHOA XÂY DỰNG

Kính gửi:    Các Giảng viên, Cán bộ nghiên cứu, Học viên cao học,
Nghiên cứu sinh, Sinh viên

Seminar khoa học Tháng 1- 2013 của Khoa Xây dựng – Trường Đại học
Kiến trúc Hà Nội sẽ được tổ chức vào 14h thứ Ba, ngày 15/01/2013
với nội dung sau:

1.     14h00 – 14h30: ThS. Nguyễn Lệ Thủy (Khoa Xây Dựng- Trường Đại
học Kiến Trúc HN) trình bày chuyên đề “Xác định độ cứng ban đầu của
lò xo đất nền trong tính toán cọc chịu tải trọng ngang theo phương
pháp đường cong p-y”.

 14h30 – 15h00: Thảo luận, trao đổi

 15h00 – 15h15: Coffee-break

2.     15h15 – 16h00: TS. Vũ Thành Trung (Viện Khoa học Công nghệ Xây
dựng Việt Nam IBST) trình bày chuyên đề Conversion factor for
determining wind loading on porous sunshade roof cover sheets (Hệ số
chuyển đổi để xác định tải trọng gió tác dụng lên tấm che nắng có lỗ).

16h00 – 16h30: Thảo luận, trao đổi

Hotline TS : 0914.859.909