Thông báo quay trở lại học tập tại trường từ tuần 39 (từ 4/5/2020) và kế hoạch thi hết nhịp 1

(Last Updated On: 27/04/2020)
Khoa Xây dựng chuyển tiếp thông báo của nhà trường:
Tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đào tạo HKII theo tình hình thực tế XH: Dạy và học trực tuyến hết tuần 38 (27/4/2020). Từ tuần 39 (4/5/2020) bắt đầu dạy trực tiếp trở lại.
Kế hoạch thi hết học phần của nhịp 1 sẽ bố trí ngay cuối nhịp (thay cho dồn cùng đợt cuối nhịp 2, như thông báo trước).
Nhà trường bố trí 1 tuần để GV dạy bù do thời gian dạy online có trục trặc hoặc do lý do khác, đồng thời hỗ trợ sinh viên hệ thống kiến thức sau những xáo trộn việc học tập.
Riêng khóa 2017 của khoa Xây dựng vẫn tiếp tục học nhịp 2 vào tuần 38 (như đã thông báo)
Chi tiết xem tại file đính kèm: Thông báo quay trở lại học tập từ tuần 39
Trân trọng thông báo!
Hotline TS : 0914.859.909