Thông báo nghỉ học tuần 32 để phòng chống dịch Covid 19

(Last Updated On: 13/03/2020)
Nhà trường thông báo tiếp tục cho phép NCS, học viên và sinh viên trong toàn Nhà trường nghỉ học tuần 32 (từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 22/3/2020).
– Thường xuyên cập nhật thông tin của Nhà trường, không tuyên truyền/ phát tán thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng.
– Cán bộ, viên chức và người lao động đi làm bình thường.
– Toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của các cơ quan chức năng và của Nhà trường trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.
Trân trọng thông báo!
Hotline TS : 0914.859.909