Thông báo nghỉ học tuần 31 để phòng tránh dịch Covid 19

(Last Updated On: 07/03/2020)

Nhà trường có thông báo về việc nghỉ học tuần 31 để chủ động phòng chống dịch Covid 19 do đang có những diễn biến phức tạp.

Đề nghị sinh viên, giảng viên và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch.

Trân trọng thông báo!

Hotline TS : 0914.859.909