Thông báo mở lớp học phần Thực tập tốt nghiệp ngành X – XN

(Last Updated On: 19/05/2020)

Khoa Xây dựng thông báo:

Những sinh viên từ khóa 2015X, XN trở về trước có nhu cầu học Học phần Thực tập tốt nghiệp đăng kí thông tin tại VP khoa Xây dựng trước ngày 25/5/2020 để Khoa tiến hành đề nghị mở lớp đối với phòng Đào tạo.

Trân trọng cảm ơn!

Hotline TS : 0914.859.909