Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức thi Sinh viên giỏi và thi OLYMPIC cơ học

(Last Updated On: 13/01/2019)

Nhằm khuyến khích phong trào học tập của sinh viên, các bộ môn Cơ học – khoa Xây dựng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho các em sinh viên có nguyện vọng học nâng cao các môn: Cơ học lý thuyết, Cơ học đất, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu để tham gia Học sinh giỏi cấp Trường và thi Olympic cơ học toàn quốc ngày 21/4/2019.

Các lớp được tổ chức miễn phí, khuyến khích sinh viên khá giỏi tham gia. Đề nghị các em sinh viên nhận được thư này cũng thông tin cho các bạn khác cùng biết. Phòng học và giảng viên phụ trách các môn như chi tiết dưới đây.

  1. Cơ lý thuyết: liên hệ GV TS. Hoàng Văn Tùng (0906193585), email: [email protected]

Thời gian học: Các buổi tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tại phòng H 2.02 (học từ 17h30 đến 20h30), bắt đầu từ thứ Hai ngày 14/1/2019

  1. Cơ học đất: liên hệ GV ThS. Phùng Văn Kiên (0979144480), email:[email protected].

Thời gian học:  thứ Hai và thứ Năm, phòng H 2.01,(học từ 17h30 đến 20h30) bắt đầu từ thứ Hai ngày 14/1/2019

  1. Sức bền vật liệu: liên hệ GV TS. Vũ Thị Bích Quyên (0903421088) email: [email protected]

Thời gian học: tuần 2 buổi, buổi đầu tiên vào thứ Ba ngày 15/01/2019, (học từ 17h30 đến 20h30) tại phòng H 2.01, sau đó GV và sinh viên thống nhất lịch học.

  1. Cơ học kết cấu, liên hệ GV TS. Trịnh Tự Lực (0982915917) email: [email protected]

Thời gian học: tuần 2 buổi, buổi đầu tiên vào thứ Ba ngày 15/01/2019, (học từ 17h30 đến 20h30) tại phòng H 2.02, sau đó GV và sinh viên thống nhất lịch học.

Khoa khuyến khích các sinh viên tham gia và thông tin rộng rãi tới các bạn để tham gia đông đủ.

Trân trọng cảm ơn.

KHOA XÂY DỰNG

Hotline TS : 0914.859.909