fbpx

Thông báo lịch bảo vệ đồ án thép – lớp Hè

(Last Updated On: 09/11/2018)

Ghi chú:

Đồ án phải theo Mẫu Bìa Đồ Án (trong trang Đồ Án) nếu không sẽ không được chấp nhận. 

 THÔNG BÁO

BM KC THÉP GỖ TỔ CHỨC BẢO VỆ ĐỒ ÁN THÉP 1, 2  CHO SINH VIÊN HỌC LẠI KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018, GỒM CÁC LỚP:

 • ĐỒ ÁN THÉP 1:
  • XD3302-LR1: THẦY VŨ HUY HOÀNG PHỤ TRÁCH.
  • XD3302-LR2: CÔ NGUYỄN LỆ THỦY PHỤ TRÁCH.
  • XD3302-LR3: CÔ NGUYỄN THANH HÒA PHỤ TRÁCH.
 • ĐỒ ÁN THÉP 2:
  • XD3304-LR1: THẦY VŨ QUỐC ANH PHỤ TRÁCH.
  • XD3304-LR2:THẦY NGUYỄN HỒNG SƠN PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN: TỪ 8H NGÀY THỨ 2, 13/8/2018.

ĐỊA ĐIỂM:  PHÒNG HỌC H602.

BM THÉP GỖ

 

Hotline TS : 0866 793 699