Thông báo lịch bảo vệ đồ án Kết Cấu Thép

  • Thứ 3 (19/6): từ 8h30-11h30 các lớp 15X1-4; từ 13h30-16h30 các lớp 15X5-7
  • Thứ 4 (20/6): Từ 8h30 -11h30: các lớp 15X8-9 và các lớp học lại

229 lượt xem