Thông báo lịch bảo vệ đồ án Kết cấu Thép 2

(Last Updated On: 08/01/2019)

Bộ môn KC Thép Gỗ tổ chức bảo vệ ĐA Thép 2 cho SV khoá 15X vào thứ 7, ngày 12/1/2019 tại H305. Cụ thể như sau:
– Từ 8h-8h45: 15X1 (Thầy Nguyễn Hồng Sơn dậy LT).
– Từ 8h45 -9h30: 15X2 (Thầy Mai Trọng Nghĩa dậy LT).
– Từ 9h30- 10h15: 15X3 (Thầy Vũ Quốc Anh dậy LT).
– Từ 10h15-11h: 15X4 (Thầy Vũ Huy Hoàng dậy LT).
– Từ 11h-11h45: 15X5 (Cô Nguyễn Thanh Hoà dậy LT).
– Từ 13h30-14h15: 15X6 (Cô Nguyễn Lệ Thuỷ dậy LT).
– Từ 14h15-15h: 15X7 ( Thầy Vũ Quang Duẩn dậy LT).
– Từ 15h -15h45: 15X8 (Thầy Lê Dũng Bảo Trung dậy LT).
– Từ 15h45 -16h30: 15X9 (Thầy Nguyễn Thanh Tùng dậy LT).
Các lớp trưởng báo cho các bạn trong lớp biết lịch và  bảo vệ đúng giờ.
Bộ môn KC Thép Gỗ.

Hotline TS : 0914.859.909